روش های کارآفرینی  در واقع برنامه های مهاجرتی استانی است که نهایتا و در صورت موفقیت در همه مراحل، منتهی به اخذ اقامت دائمی کانادا می شوند. برای اقدام در چارچوب این برنامه مهاجرتی اصولا رعایت موارد زیر لازم است:

دارا بودن سرمایه کافی که میزان آن بسته به استان و روش مورد نظر متفاوت است؛

دارا بودن سوابق و تجارب مدیریتی یا مالکیت بیزینس یا هر دو که بسته به استان مورد نظر میزان نوع آن متفاوت است؛

موفقیت در مرحله استانی

تعهد به سکونت و راه اندازی کسب و کار (استخدام افراد دارای اقامت دائم یا شهروندی کانادا) در استان مورد نظر

به جز کبک که معمولا برنامه های مهاجرتی خاص خود را اعمال می کند و از حوزه خدمات قابل ارائه از سوی این سازمان بیرون است، این روش مهاجرتی معمولا به دو صورت برگزار می شود:

صورت نخست: استان هایی که شرایط متقاضی را بررسی می کنند و بعد از احراز شرایط، داوطلب را برای اخذ اقامت دائمی به دولت فدرال معرفی می کنند و داوطلب بعد از دریافت اقامت دائمی وارد کانادا می شود تا اقدام به سرمایه گذاری کند.

صورت دوم: استان هایی که شرایط متقاضی را بررسی می کنند و بعد از احراز شرایط، داوطلب را برای اخذ ویزای کار به دولت فدرال معرفی می کنند و داوطلب بعد از دریافت ویزای کار وارد کانادا می شود تا اقدام به سرمایه گذاری کند.در صورت راه اندازی بیزینس در بازه زمانی مقرر، داوطلب با معرفی نامه ای که از استان دریافت می کند به دولت فدرال مراجعه کرده که اقامت دائمی خود را دریافت می کند.

ظاهر امر نشان می دهد که صورت نخست مطلوبیت بیشتری دارد زیرا داوطلب در اولین گام با اخذ اقامت دائم وارد کانادا می شود در حالیکه در صورت دوم داوطلب ابتدا فقط ویزای کار دریافت می کند و سپس اقامت دائم اخذ می کند. با این حال باید گفت که بر اساس بازخوردهای مکرری که از داوطلبان این روشها گرفته شده است روش دوم مطلوبیت بیشتری دارد زیرا:

اولا: در هر دو روش معمولا به دست آوردن اقامت دائمی بصورت تقریبی یک اندازه زمان می برد با این تفاوت که در روش دوم مدتها قبل از دریافت اقامت دائم، داوطلب و خانواده وی اقامت موقت و اجازه کار و زندگی و کسب درآمد در کانادا را به دست آورده اند و زمانی که اقامت دائم اخذ می کنند عملا خانواده و بیزینس مورد نظر در کانادا به ثبات نسبی رسیده است.  به عبارت دیگر دریافت اجازه کار عملا امتیازی اضافی است که مدتها قبل از دریافت اقامت دائم به شما داده می شود.

ثانیا: اصولا در روش هایی که از صورت نخست پیروی می کنند مبلغی بین یکصد هزار تا دویست هزار دلار به عنوان تضمین راه اندازی کسب و کار یا اقامت در استان مقصد از متقاضی دریافت می شود و اگر داوطلب بعد از دریافت اقامت دائم نخواهد یا نتواند در استان سکونت کرده یا بیزینس خود را راه اندازی کند، اصولا این مبلغ ضبط می شود.ضمن اینکه در این موارد عملا به نقدینگی دوبرابری نیاز است و مبلغی برای راه اندازی کسب و کار و مبلغ دیگر برای تامین ودیعه لازم است. این روش معمولا در استان هایی رواج دارد که متقاضیان بعد از دریافت اقامت دائمی کانادا، استان مزبور را ترک می کنند و لذا اخذ و ضبط ودیعه یک نوع اقدام تنبیهی برای این قبیل اشخاص محسوب می شود. در روش دوم ودیعه ای از متقاضی دریافت نمی شود و مبلغ سرمایه گذاری نیز نزد خود داوطلب باقی می ماند تا نسبت به راه اندازی بیزینس خود اقدام کند.

ثالثا: در صورت دوم، بعد از دریافت اقامت دائمی کانادا، اصولا مدت زمانی که داوطلب با اجازه کار در کانادا حضور داشته است (تا سقف 365 روز از 730 روز حضور در کانادا)به عنوان مدت زمان قابل قبول برای دریافت شهروندی کانادا محسوب می شود. لذا در روش دوم معمولا دریافت شهروندی کانادا زودتر حاصل می شود.

برنامه کارآفرینی استان انتاریو

شرایط کلی لازم برای این روش مهاجرتی به شرح زیر است:

  تورنتو بزرگ

(توجه:مشاغل حوزه ICT در همه استان تابع مقررات حومه تورنتو است حتی اگر در   تورنتو بزرگ واقع شود)

حومه تورنتو
تجربه مالکیت یا مدیریت بیزینس (فقط یکی از این دو قابل انتخاب و استناد است) حداقل دو سال تمام وقت در پنج سال اخیر حداقل دو سال تمام وقت در پنج سال اخیر
سفر اکتشافی )در 12 ماه منتهی به EOI باشد) در صورت خرید بیزنس موجود نامه منطقه ای الزامی است در صورت خرید بیزنس موجود نامه منطقه ای الزامی است
حداقل میزان دارایی 800هزار دلار (دارایی بیش از دو و نیم میلیون دلار، سقف امتیاز را خواهد داشت) 400هزار دلار (دارایی بیش از یک میلیون دلار، سقف امتیاز را خواهد داشت)
حداقل میزان سرمایه گذاری 600هزار دلار 200هزار دلار
حداقل شغل ایجاد شده برای کانادایی ها  2شغل 1 شغل
تسلط به زبان انگلیسی مدرک زبان بعد از راه اندازی بیزینس و در زمان اقدام برای نامزدی  ارائه شود. CLB4 لازم است. مدرک زبان بعد از راه اندازی بیزینس و در زمان اقدام برای نامزدی  ارائه شود. CLB4 لازم است.
مدرک تحصیلی الزامی نیست ولی تحصیلات بعد از دیپلم امتیاز اضافی دارد. الزامی نیست ولی تحصیلات بعد از دیپلم امتیاز اضافی دارد.
نوع بیزینس واجد شرایط استارت آپ و بیزینس موجود استارت آپ و بیزینس موجود
در صورت خرید بیزینس موجود 1-    60 ماه مالکیت مالک قبلی

2-    انتقال مالکیت صددرصدی

3-    نگهداری شغل های موجود و ایجاد 2 شغل  جدید

4-    طرح توسعه الزامی است

1-    60 ماه مالکیت مالک قبلی

2-    انتقال مالکیت صددرصدی

3-    نگهداری شغل های موجود و ایجاد 1شغل  جدید

4-    طرح توسعه الزامی است

درصد مالکیت مجاز در صورت شراکت   (هر شریک باید شرایط مهاجرتی خود را مستقلا دارا باشد) حداقل یک سوم حداقل یک سوم
دوره اعتبار ویزای کار(برای راه اندازی) 18-20 ماه از تاریخ ورود با ویزای کار 18-20 ماه از تاریخ ورود با ویزای کار
مدیریت مداوم روزانه توسط سرمایه گذار الزامی است. الزامی است.
حضور فیزیکی در استان در زمان راه اندازی  تا تایید استان(حداکثر 20 ماه) 75درصد مدت 75درصد مدت

 

جدول امتیاز دهی:

Scoring Sections Points
Human Capital Factors 80
Investment Factors 46
Business Concept 74
Total Points Available 200

دارا بودن تجربه کاری خاص یا مرتبط شرط اقدام در این روش مهاجرتی نمی باشد ولیکن تا سقف سه سال تجربه، امتیاز اضافی دارد.

در این روش امتیازات اضافی برای تجربه کاری در صادرات (انجام صادرات حداقل به میزان بیست درصد کل محصولات یا خدمات سالانه در بیزینس قبلی در دو سال متوالی منتهی بهEOI)؛ پیش بینی شده است!

در این روش امتیازات اضافی برای تجربه کاری با بیست درصد رشد سالانه در بیزینس قبلی (در دو سال متوالی منتهی بهEOI  )؛ پیش بینی شده است! این امتیاز مختص مالک بیزینس و یا مدیر ارشدی می باشد که هرچند مالک بیزینس نیست لیکن گواهی از کارفرمی قبلی ارائه کند که نقش نشان دهد وی مستقیما در این رشد بیزینس داشته است.

در این روش امتیازات اضافی برای تجربه کاری یکسان یا مرتبط در بیزینس قبلی (در پنج سال متوالی منتهی بهEOI )؛ پیش بینی شده است! برای تجربه یکسان سه رقم اول NAICS یکسان باشد.

در این روش، تحصیلات متقاضی در رشته زبان انگلیسی یا سایر زبانها، مدرک تحصیلی معتبر محسوب نمی شود.

ارزشیابی مدرک تحصیلی از سوی موسسات مورد تایید ضروری است. در زمان اقدام برای ECA باید به مرجع مزبور اجازه ارسال مستقیم نتیجه ارزشیابی به OINP داده شود والّا معتبر نمی باشد.

متقاضی باید بین تجربه مدیریت یا سابقه مالکیت بیزینس یکی را برای دریافت امتیاز انتخاب کند(هر کدام که امتیاز بالاتری به وی می دهد).

سفر اکتشافی فقط برای خرید بیزینس موجود الزامی است  و باید در 12 ماه منتهی به EOI انجام شده باشد.

مدرک زبان سی ال بی 4 لازم است و باید بعد از راه اندازی بزینس و در زمان اقدام برای نامزدی ارائه شود.

مشاغل حوزه ICT حتی اگر در شهر تورنتو باشند از شرایط سهل تر ، که برای اطراف تورنتو مقرر شده است برخوردارند.

در صورتی که شخص متقاضی ITA دریافت کند، سرمایه گذاری که در یکسال منتهی به تاریخ ITA انجام داده است و در چارچوب بیزینس پلان می گنجد قابل قبول خواهد بود.

بیزینس کانسپت 74 امتیاز دارد که کسب حداقل 34 امتیاز الزامی است.

امتیاز محل بیزینس(0 امتیاز برای شهرهای بالای 175 هزار نفر- 5 امتیاز شهرهای بین صدهزار تا 175هزار و 10 امتیاز برای شهرهای کمتر از صدهزار نفر)

ایجاد شغل باید در بیست ماه اول راه اندازی بیزینس باشد و در ده ماه منتهی به گزارش نهایی مستمرا اشخاص در استخدام بوده باشند.

دستمزد پیش بینی شده برای هر شغل باید کمتر از median wage مندرج در سایت JOB BANK برای همان منطقه جغرافیایی خاص نباشد.

سقف امتیاز ایجاد شغل، برای پنج شغل می باشد و بیش از آن امتیاز اضافی ندارد. در صورت ایجاد حداقل یک شغل B یا A یا 0 امتیاز اضافی منظور خواهد شد.

اپلیکیشن فی 3500 دلار است. EOI هزینه ندارد.

در صورت خرید بیزینس موجود، لازم است مالکیت بیزینس در پنج سال قبل از خرید بیزینس بدون تغییر بوده باشد.

لینک مربوط به فایل ویدئویی توضیحات جناب آقای منصوری در خصوص این روش مهاجرتی(لطفا روی لینک زیر کلیک کنید)

مراحل و اقدامات اصلی و برآورد تقریبی زمانی در روش کارآفرینی انتاریو به شرح زیر است: 

1-      انعقاد قرارداد

2-      آماده سازی اسناد ، تدوین بیزینس پلان و بیزینس کانسپت انجام سفر اکتشافی (حدودا دو ماه بسته به همکاری موکل)

3-      سابمیت اولیه EOI بیزینس کانسپت و درخواست اولیه

4-      ورود به POOL OF CANDIDATES

5-      دریافت ITA (بسته به امتیاز تخصیص یافته حداقل یکماه)

6-      آماده سازی اسناد قابل سابمیت و ارزشیابی دارایی داوطلب (حداکثر چهار ماه)

7-      بررسی توسط اداره ONIP برای دعوت به مصاحبه (تقریبا چهار ماه)

8-      برگزاری مصاحبه و قبولی در مصاحبه (تقریبا یک تا دو ماه)

9-  ارائه نتیجه آزمون زبان

10-  انعقاد قرارداد با ONIP

11- دریافت نامه پذیرش از اداره ONIP

12-   اقدام برای اخذ ویزای کار با اعتبار دو ساله (تقریبا دو ماه بسته به صف متقاضیان)

13-  ورود به کانادا و اعلام به اداره ONIP (ظرف حداکثر یکسال از تاریخ دریافت نامه قبولی استان)

14-  ارائه گزارش ورود (ظرف 60 روز از تاریخ ورود با ویزای کار)

15-  افتتاح حساب و وارد کردن حساب سرمایه(بدو ورود با ویزای کار)

16-  راه اندازی بیزینس و اداره آن و اخذتایید نهایی استان (ثبت بیزینس،اجاره محل، استخدام پرسنل، خرید تجهیزات و ماشین آلات و…) ارائه گزارش های ادواری و نهایی مبنی بر تایید اجرای بیزینس پلان (مجموع مدت برای این بند 18 تا بیست ماه است)

17-  مصاحبه نهایی با ONIP

18-  دریافت نامه نامزدی استانی

19-  اقدام برای اخذ اقامت دائم (تقریبا یک سال تا یک سال و نیم)

20- بعد از اخذ اقامت دائم، برای اهداف آماری بیزینس به مدت 36 ماه از سوی دولت استانی پایش می شود.

[/fusion_tab][fusion_tab title=”کارآفرینی استان بریتیش کلمبیا” icon=””][fusion_youtube id=”https://www.youtube.com/watch?v=0yUiPcM5vO0&feature=emb_title” alignment=”center” width=”” height=”” autoplay=”false” api_params=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” css_id=””][/fusion_youtube]

روش های کارآفرینی  در واقع برنامه های مهاجرتی استانی است که نهایتا و در صورت موفقیت در همه مراحل، منتهی به اخذ اقامت دائمی کانادا می شوند. برای اقدام در چارچوب این برنامه مهاجرتی اصولا رعایت موارد زیر لازم است:

دارا بودن سرمایه کافی که میزان آن بسته به استان و روش مورد نظر متفاوت است؛

دارا بودن سوابق و تجارب مدیریتی یا مالکیت بیزینس یا هر دو که بسته به استان مورد نظر میزان نوع آن متفاوت است؛

موفقیت در مرحله استانی

تعهد به سکونت و راه اندازی کسب و کار (استخدام افراد دارای اقامت دائم یا شهروندی کانادا) در استان مورد نظر

به جز کبک که معمولا برنامه های مهاجرتی خاص خود را اعمال می کند و از حوزه خدمات قابل ارائه از سوی این سازمان بیرون است، این روش مهاجرتی معمولا به دو صورت برگزار می شود:

صورت نخست: استان هایی که شرایط متقاضی را بررسی می کنند و بعد از احراز شرایط، داوطلب را برای اخذ اقامت دائمی به دولت فدرال معرفی می کنند و داوطلب بعد از دریافت اقامت دائمی وارد کانادا می شود تا اقدام به سرمایه گذاری کند.

صورت دوم: استان هایی که شرایط متقاضی را بررسی می کنند و بعد از احراز شرایط، داوطلب را برای اخذ ویزای کار به دولت فدرال معرفی می کنند و داوطلب بعد از دریافت ویزای کار وارد کانادا می شود تا اقدام به سرمایه گذاری کند.در صورت راه اندازی بیزینس در بازه زمانی مقرر، داوطلب با معرفی نامه ای که از استان دریافت می کند به دولت فدرال مراجعه کرده که اقامت دائمی خود را دریافت می کند.

ظاهر امر نشان می دهد که صورت نخست مطلوبیت بیشتری دارد زیرا داوطلب در اولین گام با اخذ اقامت دائم وارد کانادا می شود در حالیکه در صورت دوم داوطلب ابتدا فقط ویزای کار دریافت می کند و سپس اقامت دائم اخذ می کند. با این حال باید گفت که بر اساس بازخوردهای مکرری که از داوطلبان این روشها گرفته شده است روش دوم مطلوبیت بیشتری دارد زیرا:

اولا: در هر دو روش معمولا به دست آوردن اقامت دائمی بصورت تقریبی یک اندازه زمان می برد با این تفاوت که در روش دوم مدتها قبل از دریافت اقامت دائم، داوطلب و خانواده وی اقامت موقت و اجازه کار و زندگی و کسب درآمد در کانادا را به دست آورده اند و زمانی که اقامت دائم اخذ می کنند عملا خانواده و بیزینس مورد نظر در کانادا به ثبات نسبی رسیده است.  به عبارت دیگر دریافت اجازه کار عملا امتیازی اضافی است که مدتها قبل از دریافت اقامت دائم به شما داده می شود.

ثانیا: اصولا در روش هایی که از صورت نخست پیروی می کنند مبلغی بین یکصد هزار تا دویست هزار دلار به عنوان تضمین راه اندازی کسب و کار یا اقامت در استان مقصد از متقاضی دریافت می شود و اگر داوطلب بعد از دریافت اقامت دائم نخواهد یا نتواند در استان سکونت کرده یا بیزینس خود را راه اندازی کند، اصولا این مبلغ ضبط می شود.ضمن اینکه در این موارد عملا به نقدینگی دوبرابری نیاز است و مبلغی برای راه اندازی کسب و کار و مبلغ دیگر برای تامین ودیعه لازم است. این روش معمولا در استان هایی رواج دارد که متقاضیان بعد از دریافت اقامت دائمی کانادا، استان مزبور را ترک می کنند و لذا اخذ و ضبط ودیعه یک نوع اقدام تنبیهی برای این قبیل اشخاص محسوب می شود. در روش دوم ودیعه ای از متقاضی دریافت نمی شود و مبلغ سرمایه گذاری نیز نزد خود داوطلب باقی می ماند تا نسبت به راه اندازی بیزینس خود اقدام کند.

ثالثا: در صورت دوم، بعد از دریافت اقامت دائمی کانادا، اصولا مدت زمانی که داوطلب با اجازه کار در کانادا حضور داشته است (تا سقف 365 روز از 730 روز حضور در کانادا)به عنوان مدت زمان قابل قبول برای دریافت شهروندی کانادا محسوب می شود. لذا در روش دوم معمولا دریافت شهروندی کانادا زودتر حاصل می شود.

اداره مهاجرت بریتیش کلمبیا دو برنامه مهاجرتی کار آفرینی دارد که در جدول زیر بصورت مقایسه ای ارائه شده است:

  برنامه کارآفرینی پایلوت منطقه ای  (جدید) برنامه کارآفرینی پایه (پیشین)
گستره جغرافیایی مناطق دارای کمتر از 75000 نفر جمعیت کل استان
سفر اکتشافی بمنظور اخذ معرفی نامه منطقه ای الزامی است الزامی نیست
حداقل میزان دارایی 300هزار دلار 600هزار دلار
حداقل میزان سرمایه گذاری 100هزار دلار 200هزار دلار
حداقل شغل ایجاد شده برای کانادایی ها 1 شغل 1 شغل
تسلط به زبان انگلیسی مدرک زبان در زمان سابمیت ارائه شود.CLB4 لازم است. پیش شرط نیست.
محل سکونت سرمایه گذار سکونت سرمایه گذار در همان منطقه ای که بیزینس پیشنهادی واقع است الزامی است. در شعاع 100 کیلومتری بیزینس پیشنهادی
نوع بیزینس واجد شرایط فقط استارت آپهای متناسب با نیازهای منطقه استارت آپ و بیزینس موجود
درصد مالکیت مجاز در صورت شراکت  (در این صورت مالک عمده بیزینس در پنج سال گذشته نباید تغییری کرده باشد) حداقل 51 درصد حداقل 3/33 درصد
دوره اعتبار ویزای کار(برای راه اندازی) 12 ماه از تاریخ ورود با ویزای کار 18-20 ماه از تاریخ ورود با ویزای کار
مدیریت مداوم روزانه توسط سرمایه گذار الزامی است. الزامی است.
حضور فیزیکی در استان 75درصد مدت 75درصد مدت

مراحل و اقدامات اصلی و برآورد تقریبی زمانی در روش کارآفرینی از روش BASE به شرح زیر است:

1-      انعقاد قرارداد

2-      آماده سازی اسناد ، تدوین بیزینس پلان و بیزینس کانسپت ،آزمون زبان، انجام سفر اکتشافی (حدودا دو ماه بسته به همکاری موکل)

3-      سابمیت اولیه بیزینس کانسپت و درخواست اولیه (دو هفته)

4-      ارزشیابی اولیه بیزینس کانسپت توسط آفیسر و تعیین امتیاز کل(شش هفته)

5-      ورود به POOL OF CANDIDATES

6-      دریافت ITA (بسته به امتیاز تخصیص یافته حداقل یکماه)

7-      آماده سازی اسناد قابل سابمیت و ارزشیابی دارایی داوطلب(حداکثر چهار ماه)

8-      بررسی توسط اداره بی سی پی ان پی برای دعوت به مصاحبه (تقریبا چهار ماه)

9-      برگزاری مصاحبه و قبولی در مصاحبه (تقریبا یک تا دو ماه)

10-  انعقاد قرارداد با بی سی پی ان پی

11-  دریافت نامه پذیرش از اداره بی سی پی ان پی

12-   اقدام برای اخذ ویزای کار با اعتبار دو ساله (تقریبا دو ماه بسته به صف متقاضیان)

13-  ورود به کانادا و اعلام به اداره بی سی پی ان پی (ظرف حداکثر یکسال از تاریخ دریافت نامه قبولی استان)

14-  ارائه گزارش ورود (ظرف 60 روز از تاریخ ورود با ویزای کار)

15-  افتتاح حساب و وارد کردن حساب سرمایه(بدو ورود با ویزای کار)

16-  راه اندازی بیزینس و اداره آن و اخذتایید نهایی استان (ثبت بیزینس،اجاره محل، استخدام پرسنل، خرید تجهیزات و ماشین آلات و…) ارائه گزارش های ادواری و نهایی مبنی بر تایید اجرای بیزینس پلان (مجموع مدت برای این بند و بند پیشین بین 610 روز یعنی تقریبا بیست ماه است)

17-  مصاحبه نهایی با بی سی پی ان پی

18-  دریافت نامه نامزدی استانی

19-  اقدام برای اخذ اقامت دائم (تقریبا یک سال تا یک سال و نیم)

20- در روش پایلوت منطقه ای مراحل کار به شرح فوق است با این تفاوت که قبل از شروع این فرایند لازم است داوطلب شخصا به شهرداری محل مراجعه نموده و با ارائه طرح کلی بیزینس پلان خود موافقت و معرفی نامه اخذ کند.

21- که برنامه آزمایشی جدید کارآفرینی مختص مناطقی که است که کمتر از 75 هزار نفر جمعیت دارند. همچنین در شهرهای کمتر از 75 هزار نفر جمعیت صرفا می توان در حوزه های اقتصادی که مورد نیاز آن منطقه می باشد سرمایه گذاری نمود. این بدان معناست که منطقه مزبور از حیث این مشاغل و بیزینس های خاص دچار کمبود می باشد. به عبارت دیگر بجای آنکه سرمایه گذار بخش مهمی از  زمان و انرژی و سرمایه خود صرف یافتن بیزینسی کند که قابلیت رقابت در سطح منطقه ای را دارد؛ مقامات استان پیشاپیش این فاز را انجام داده اند و می دانیم که کمبود بیزینس های مشابه در این مناطق بالقوه می تواند به معنای کمتر بودن تعداد رقبای محلی و موجود باشد که این وضعیت خبر خوبی برای سرمایه گذار و کارآفرین  است که قصد ورود به بازار منطقه را دارد.

22- در این روش برخلاف روش کارآفرینی معمول بریتیش کلمبیا انجام سفر اکتشافی بمنظور اخذ معرفی نامه منطقه ای الزامی است. هر یک از مناطق ممکن است روش و فرایند خاصی برای انجام سفر اکتشافی مذکور تعیین کنند. لذا لازم است بعد از انتخاب منطقه مورد نظر از طریق این سازمان با شهرداری محل مکاتبه شود و فرایند مذکور با لحاظ آخرین تغییرات احتمالی و روزآمد شده اخذ و سفر انجام  شود.

برای دیدن  آخرین فهرست شهرها و مشاغل مورد قبول در این برنامه مهاجرتی پایلوت منطقه ای می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/BC-PNP-Entrepreneur-Immigration/EI-Regional-Pilot-Community-Profiles

[/fusion_tab][fusion_tab title=”برنامه استارت آپ” icon=””][fusion_youtube id=”https://www.youtube.com/watch?v=EbUItJZrkgI&feature=emb_title” alignment=”center” width=”” height=”” autoplay=”false” api_params=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” css_id=””][/fusion_youtube]

خدمتی جدید و خاص از سازمان مهاجرتی منصوری

اخذ اقامت کانادا از طریق برنامه استارت آپ

برنامه استارت آپ یک برنامه بسیار پرطرفدار و در عین حال بسیار پیچیده و دقیق در بین برنامه های مهاجرتی فدرال کانادا است. سازمان مهاجرتی منصوری این افتخار را دارد که در فرایندی کاملا قانونی، شفاف و منطبق با اصول حرفه ای و اخلاقی خود، با همکاری انکوباتورهای معتبر و موفق کانادایی برنامه استارت آپ ویزای کانادا را به موکلین و مراجعین ارجمند معرفی نماید.

شرایط لازم برای داوطلبان:

این برنامه مهاجرتی مناسب داوطلبانی است که قصد اخذ اقامت دائمی کانادا را دارند و دارای شرایط زیر می باشند:

داشتن یک ایده تجاری نوآورانه و قوی (این سازمان با کمک انکوباتورهای قوی کانادایی شما را در طراحی و تدوین بیزینس پلان مناسب یاری می نماید).

توانایی و اراده داوطلب برای مداخله یا مدیریت فعال در بیزینس پیشنهادی

دارا بودن مهارت زبان در حد سی ال بی 5

دارا بودن سرمایه لازم برای شروع زندگی و کسب و کار کانادایی از طریق این برنامه مهاجرتی (داوطلبان باید امکان تامین سرمایه به میزان دست کم دویست و پنجاه تا سیصد هزار دلار کانادایی باشند)

دارا بودن تجربه کار یا مهارت مدیریتی مرتبط (الزامی نمی باشد ولی بودن آن بسیار موثر است)

ویژگی های این روش مهاجرتی:

در این روش مستقیما برای دریافت اقامت دائمی کانادا از دولت فدرال اقدام می شود.

کل اعضای خانواده (والدین و فرزندان زیر سن قانونی) می توانند برای دریافت اقامت دائمی کانادا اقدام کنند.

برنامه مهاجرتی مزبور از طریق انکوباتورهای معتبر کانادایی با آمار بسیار بالای پرونده های موفق قبلی انجام می شود.

نکوباتورهای طرف قرارداد در صورت عدم موفقیت حاضرند کل هزینه دریافتی را به داوطلب مسترد کنند.

در این روش می توان به موازات اقدام برای اقامت دائمی، درخواست ویزای کار نمود که متوسط زمان رسیدگی به آن بسیار سریع تر از سایر موارد مشابه می باشد.

انکوباتورهای طرف قرارداد، داوطلبان را در مطالعه بازار و راه اندازی بیزینس تا آخرین مرحله مستقیما یاری می کنند.

در این روش داشتن تحصیلات خاص یا میزان دارایی مشخص شرط مستقیم امتیاز آوری نمی باشد. کافیست داوطلب تجربه کاری داشته و بتواند هزینه های مذکور در بالا را تامین نماید. (در واقع این تحصیلات یا سابقه کار الزامی نمی باشد ولی بودن آن بسیار موثر است)

داوطلبانی که دارای رزومه قوی مدیریتی یا تجاری باشند شانس بالایی در این روش دارند.

دریافت اقامت دائمی کانادا در مدت تقریبی 16 ماه تا 24 ماه و دریافت ویزای کار و وورد به کانادا در مدت حدود 1 تا سه ماه

طراحی و راه اندازی طرح بیزینسی کاملا عملیاتی منطبق بر نیازها و شرایط بازار کانادا با درصد بسیار بالای موفقیت با توجه به ظرفیت کنترل و حمایت در دسترس از سوی انکوباتور ها. در این روش بیزینس پلان قوی ارائه می شود که با اشراف کامل به بازار کانادا تدوین می گردد. با عنایت به حضور مستمر و موثر تیم بزرگ مشاورین تخصصی و راهنمایی سازمان حامی طرح، سازمان منصوری و  نهادهای دولتی و نیمه دولتی مربوطه شانس موفقیت بالا می باشد.

امکان توسعه بیزینس به سایر کشورها از طریق اعطای فرانچایز در صورت موفقیت در راه اندازی اولیه

انعطاف پذیری این برنامه مهاجرتی از حیث زمان قطعی راه اندازی بیزینس و امکان اعمال اصلاحات در بیزینس پلان در طول فرایند رسیدگی

امکان کسب درآمد برای داوطلب از بدو ورود به کانادا

امکان اخذ اجازه کار باز برای همسر داوطلب از بدو ورود به کانادا و کسب درآمد موازی برای خانواده

امکان تحصیل رایگان فرزندانی که دانش آموز می باشند از بدو ورود به کانادا

امکان درخواست بیمه درمانی کانادا از بدو ورود به کانادا

تقویت دانش و تخصص داوطلب برای راه اندازی کسب و کار کانادایی از طریق برنامه های آموزشی آنلاین یا حضوری حمایتی توسط انکوباتورهای معتبر کانادایی

[/fusion_tab][fusion_tab title=”روش خوداشتغالی” icon=””][fusion_youtube id=”https://www.youtube.com/watch?v=-G8IOV_q1jU&feature=emb_title” alignment=”center” width=”” height=”” autoplay=”false” api_params=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” css_id=””][/fusion_youtube]

روش خوداشتغالی، یک برنامه مهاجرتی فدرال برای اخذ اقامت دائمی کانادا می باشد و به دو زیر شاخه تقسیم می شود:

الف- روش خوداشتغالی هنرمندان و ورزشکاران(در این زیر شاخه بسیار اهمیت دارد که داوطلب در سطح جهانی فعالیت نموده و شناخته شده باشد)

ب- روش خود اشتغالی کشاورزان

در روش های خوداشتغالی؛ دارا بودن سابقه فعالیت مدیریتی در یک بیزنس شخصی، دارا بودن امتیاز لازم در زبان انگلیسی یا فرانسه، دارا بودن سرمایه لازم برای راه اندازی یک بیزینس در کانادا ، امکان مشارکت فعال در حوزه های فرهنگی، هنری ، ورزشی یا کشاورزی کانادا، استخدام اشخاص کانادایی و طراحی یک بیزینس پلان موفق و قابل توجیه ضروری است. لذا این برنامه مهاجرتی شرایط چندان ساده ای ندارد و عملا نیز در مقایسه با روش های پیشین، آمار قبولی بسیار پایینی دارد. این سازمان جز در موارد خاص که موکل همه شرایط فوق را در بهترین و عالی ترین سطح ممکن دارا باشد، اقدام از طریق این روش را توصیه نخواهد کرد. رسیدگی به پرونده ها در این برنامه مهاجرتی قریب دو سال زمان می برد.

[/fusion_tab][fusion_tab title=”برنامه کارآفرینی جدید استان نیوبرانزویک” icon=””]

برنامه کارآفرینی جدید استان نیوبرانزویک

بر اساس آخرین اصلاحات بعمل آمده در دستور العمل برنامه مهاجرتی کارآفرینی نیوبرانزویک تغییراتی در این برنامه مهاجرتی اعمال شده است. مهمترین این تغییرات این است که برخلاف گذشته که داوطلبان با اخذ اقامت دائمی وارد کانادا می شدند هم اکنون همچون برنامه مهاجرتی استانهای انتاریو و بریتیش کلمبیا (البته با تفاوتهایی) بدوا داوطلبان ویزای کار تا سقف دو سال دریافت می نمایند و بعد از راه اندازی موفق بیزینس می توانند نامزدی استانی اخذ کرده و برای اخذ اقامت دائمی اقدام کنند.

برای دریافت نامزدی استانی لازم است بیزینس مورد نظر دست کم به مدت یکسال فعالیت نماید وسپس با تایید اداره مهاجرت استان، گواهی نامزدی استانی صادر خواهد شد.

شرایط بیزینس پیشنهادی داوطلبان:

1-     برای استان نیوبرانزویک مزایای اقتصادی داشته باشد.

2-     در صورت مشارکت، شریک باید دارای تابعیت یا اقامت دائمی کانادا باشد.

3-     فعالیت بیزینس مورد نظر به صورت مداوم جریان داشته باشد.

4-     میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در این برنامه مهاجرتی حداقل 150 هزار دلار(بدون احتساب مالیات متعلقه) می باشد. خرید خودرو به مبلغ بیش از 15 هزار دلار یا 5 درصد کل سرمیاه گذاری (هر کدام که کمتر باشد) یا محل سکونت، نقدینگی در گردش، اجاره محل و دستمزد پرسنل مصداق سرمایه گذاری قابل قبول محسوب نمی شود.

5-     دارا بودن دست کم 500 هزار دلار دارایی شخصی

6-     در صورت تمایل به مشارکت، مالکیت دست کم یک سوم  از یک بیزینس کانادایی برای داوطلب لازم است.

7-     بیزینس می تواند به صورت بیزینس جدید یا خرید بیزینس موجود باشد.در صورت خرید بیزینس موجود:

 1. a.      چنین خریدی باید از مالک مستقیم که دست کم در سه سال گذشته مالک بیزینس مزبور بوده است انجام شود. مالک قبلی باید دارای تابعیت یا اقامت دائمی کانادا باشد.
 2. b.     به قیمت عادله روز خریداری شده باشد.
 3. c.      در دو سال قبل از آن بیزینس سود ده بوده باشد.
 4. d.     پرسنل موجود را با شرایط جاری در استخدام باقی نگه دارد.
 5. e.      در شرف ورشکستگی نباشد.
 6. f.       حقوق معنوی و شهرت تجاری نمی تواند بیش از ده درصد ارزش دفتری بیزینس را تشکیل دهد.
 7. g.     بیزینس مزبور دست کم یک شغل تمام وقت برای کانادایی ها یا دارندگان اقامت دائمی کانادا (غیر از داوطلب اصلی یا بستگان درجه یک او )ایجاد نماید یا شغل چنین کارگری را حفظ نماید(در صورت خرید بیزینس موجود).
 8. h.     داوطلب باید در مدریت روزانه بیزینس نقش فعال ایفا کند.

8-     داوطلب باید در طول مدت راه اندازی بیزینس دست کم 75 درصد مدت را در استان نیوبرانزویک و در شعاع 100 کیلومتری بیزینس خود سکونت و حضور داشته باشد.

9-     سفر اکتشافی به مدت 5 روز کامل کاری توصیه می شود (ولی اجباری نیست).

10- کسب دست کم 65درصد امتیاز برای موفقیت در این برنامه مهاجرتی الزامی است. این برنامه مهاجرتی رقابتی نمی باشد و لزوما دارندگان بالاترین امتیاز دعوت نمی شوند بلکه هر شخصی که بیش از 60 امتیاز اخذ کند پرونده وی قابل بررسی بوده و اداره مهاجرت استان می تواند پرونده وی را قبول کند حتی اگر پرونده های دیگری واجد امتیاز بالاتر باشند.

11- سن داوطلب در روز ارسال اپلیکیشن باید بین 21 تا 59 سال باشد.

12- کسب نمره زبان سی ال بی 5 الزامی است.

13- داشتن مدرک دیپلم متوسطه یا بالاتر و ارزیابی بین المللی مدرک تحصیلی الزامی است.

14- داشتن سابقه مدیریت یا داشتن سابقه مالکیت بیزینس و مدیریت مستقیم با دو کارمند یا بیشتر به میزان  دست کم 51 درصد مالکیت به مدت سه سال در پنج سال اخیر الزامی است.

[/fusion_tab][fusion_tab title=”ثبت شرکت (بیزینس کوچک)” icon=””][fusion_youtube id=”https://www.youtube.com/watch?v=bSb1QQ887TA&feature=emb_title” alignment=”center” width=”” height=”” autoplay=”false” api_params=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” css_id=””][/fusion_youtube]

این روش مهاجرتی برای آن دسته از متقاضیان مهاجرت که به هر دلیل امکان یا علاقه به اقدام از طریق روش کارآفرینی یا سایر روش های مهاجرتی را ندارند، مناسب است تا امکان اقدام برای مهاجرت و اخذ اقامت موقت کانادا از طریق ثبت شرکت را فراهم آورد. به همین دلیل این روش صرفا به اشخاصی توصیه می شود که امکان اقدام از طریق کارآفرینی را ندارند یا قصد ایشان لزوما مهاجرت دائمی نیست بلکه به دلایل شخصی در صدد اقمت موقت و صرفا انجام کسب و کار قانونی در کانادا می باشند. به خاطر داشته باشیم که  این اقامت موقت، بالقوه قابلیت اقدام بعدی برای اخذ اقامت دائم از چند روش مختلف مهاجرتی را نیز دارد. بدیهی است برای اخذ هریک از این دو نوع اقامت (موقت و دائم) دارا بودن شرایط قانونی ضروری است.

در این روش متقاضی می تواند به یکی از دو زیرشاخه زیر اقدام کند:

صورت نخست: خرید اکثریت سهام یک بیزینس موجود و تدوین یک بیزینس پلان برای توسعه کسب و کار (EXPANSION PLAN)  و اقدام برای اخذ ال ام آی ای و سپس اقدام برای اخذ ویزای کار

صورت دوم: طراحی و راه اندازی یک بیزینس جدید که اکثریت آن متعلق به داوطلب باشد از طریق تدوین یک بیزینس پلان و اقدام برای اخذ ال ام آی ای و سپس اقدام برای اخذ ویزای کار

مزایای این روش:

عدم الزام به رعایت حداقل سرمایه گذاری و داشتن حداقل دارایی (برخلاف روش های کارآفرینی)

عدم الزام به دارا بودن مدرک زبان

عدم الزام به دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی

عدم الزام به انجام سفر اکتشافی

عدم الزام به دارا بودن ویزای ویزیتوری کانادا برای شروع فرایند مهاجرت

عدم الزام به دارا بودن تراول هیستوری و ویزای شنگن

عدم الزام به هم راستا بودن رشته تحصیلی با سوابق کاری

عدم الزام به کسب حداقل امتیاز قانونی برای اخذ اقامت

عدم الزام به رعایت حضور 75 درصد مدت در خاک کانادا (برخلاف روش کارآفرینی)

عدم الزام به دارا بودن شرط سنی

امکان اقدام در اغلب استانها و شهرهای کانادا

عدم نیاز به خرید بیزینس موجود (صرف سرمایه گذاری برای راه اندازی بیزینس جدید و دور بودن از خطر خرید بیزینس های در حال شکست یا دارای مشکلات قانونی)

مالکیت و مدیریت صددرصدی بیزینس توسط متقاضی

امکان فروش بیزینس در هر مرحله، در صورت تغییر تصمیم متقاضی در اثنای مدت

دریافت ویزای کار زوجین در کمتر از یکسال (تقریبی)

تحصیل رایگان فرزندان زیر 18 سال در مدارس کانادا

برخورداری همه اعضای خانواده از بیمه درمانی

امکان اقدام بعدی اخذ اقامت دائمی کانادا (با رعایت شرایط قانونی لازم)

امکان تبدیل روش مهاجرت به سایر روش های مهاجرتی در اثنای مدت(با رعایت شرایط قانونی لازم)

صرفه اقتصادی بسیار بالا در مقایسه با برخی روش های دیگری مهاجرتی

شروع فرایند انتقال سرمایه بعد از ورود به خاک کانادا و اخذ اقامت موقت

امکان تغییر تصمیم متقاضی و خرید بعدی بیزینس در صورت یافتن بیزنس مناسب بعد از اخذ اقامت موقت

نکات مهم

در این روش حداقل میزان سرمایه گذاری در قوانین مقرر نشده است. با این حال با توجه به نوع بیزینس پیشنهادی و سایر عوامل مرتبط با بیزینس پیشنهاد می شود حداقل سرمایه گذاری بین پنجاه هزار دلار تا یکصد هزار دلار باشد. میزان سرمایه گذاری در این روش، سقف معینی ندارد و تا هر میزان که تمایل داشته باشید قابل افزایش است. بدیهی است در موارد خاص، این مبلغ می تواند کمتر یا بیشتر باشد.

بدیهی است که مبلغ سرمایه گذاری نه به دولت کانادا و نه به دولت استان داده نمی شود بلکه متقاضی، بعد از اخذ ویزای کار و ورود به کانادا، با استفاده از این مبلغ اقدام به راه اندازی بیزینس می کند. در واقع از محل همین مبلغ، هزینه های اجاره محل بیزینس، حقوق ماهانه پرسنل، هزینه تبلیغات و راه اندازی سایت، هزینه خرید و نگهداری خودرو در صورتی که خودرو برای بیزینس لازم باشد، هزینه خرید تجهیزات لازم برای بیزینس، هزینه خرید کالا برای موجودی انبار و سایر هزینه های جاری پرداخت می شود.

در این روش الزامی قانونی برای رعایت هم راستا بودن سوابق کاری و تحصیلی با بیزینس پیشنهادی نمی باشد با این حال برای تقویت پرونده توصیه می شود بیزینس پیشنهادی در راستا یا حداقل دارای قرابت با سوابق کاری یا تحصیلی باشد.

در این روش الزامی به دارا بودن مدرک زبان نیست لیکن داشتن مدرک زبان موجب تقویت پرونده می باشد.

در این روش برای شخص متقاضی ویزای کار (برای بیزینس مورد نظر) و همسر وی ویزای کار باز و فرزندان زیر 18 سال اجازه و ویزای تحصیلی درخواست می شود.

[/fusion_tab][fusion_tab title=”تهیه بیزنس پلن (طرح کسب‌ و کار)” icon=””]

بیزنس پلن و یا «طرح کسب‌وکار» برای موفقیت یک برنامه مهاجرتی کارآفرینی بسیار کلیدی است. بعد از مشورت با موکل و بررسی رزومه، سابقه کاری و حوزه‌های تخصصی‌اش، به همراه موکل به سمت انتخاب ایده کسب‌وکار حرکت می‌کنیم. برمبنای این انتخاب بیزنس کانسپت (مفهوم کسب‌وکار) و متعاقب آن بیزنس پلن (طرح کسب‌و‌کار) تدوین خواهند شد.

همه طرح‌های کسب‌وکار یک شکل نیستند. برای تهیه بهترین طرح کسب‌وکار هدف و مخاطبان آن طرح باید مدنظر قرار داده شوند. برای مثال، طرح کسب‌وکاری که برای اخذ وام بانکی به‌نگارش درآمده با طرحی که برای اعضای هیات مدیره یک شرکت نوشته می‌شود، متفاوت است. هر گزارشی باید توجه کند که چه اطلاعاتی برای جامعه مخاطبش ارزشمندتر و حیاتی‌تر است. هم‌چنین باید نگرانی‌های مخاطبان شناسایی شود و به‌طور شفاف از سوی طرح مورد توجه و توضیح قرار گیرد.

در شرکت مهاجرتی منصوری، ما به موکلین خود کمک می‌کنیم تا طرح کسب‌وکار درست و مناسب را برای برنامه مهاجرت استانی تهیه شود. تیم مشاوران و کارشناسان ما نه‌تنها به محیط اقتصادی کانادا آگهی کامل دارند، بلکه بر کلیدی‌ترین ابعاد درخواست مهاجرت نیز اشراف کامل دارند. طرح‌های کسب‌وکار ما با هدف وارد کردن کارآفرین‌های مهاجر به بازار کانادا تدوین می‌شوند و از این روی تمام موضوعات مورد توجه دولت و اداره مهاجرتی کانادا را پوشش می‌دهند.

سال‌ها است که ما بیزنس پلن ها و طرح‌های کسب‌وکار را به هدف برنامه مهاجرتی تدوین می‌کنیم و همچنین موکلین خود را برای مصاحبه‌هایشان با افرسر مهاجرتی آماده می‌کنیم. به همین جهت در این مسیر روزبه‌روز فهم غنی‌ترین از لازمه‌ها و توقعات مامورین از یک طرح کسب‌وکار خوب به‌دست آورده‌ایم. ما این دانش و تجربه را در خدمت تدوین طرح‌های کسب‌وکار منحصربه‌فرد برای هر مشتری قرار می‌دهیم، به‌طوری که تمام دغدغه‌های ماموران مهاجرات را پیشاپیش برطرف کنیم.

طرح‌های کسب‌وکاری که ما تهیه مي‌کنیم نه‌تنها با ظرافت تمام لازمه‌های درخواست مهاجرت را پاسخ می‌دهد که یک نقشه راهنمای کامل و دقیق است برای عملیاتی کردن کسب‌وکار در کانادا. هر طرح به‌طور مشخص برای پاسخ به نیازهای یک مشتری از منظری واقع‌گرایانه درباره چشم‌انداز رشد و سود نوشته می‌شود. از همین رو است که ما چالش‌ها و مخاطراتی که هر کسب‌وکار در هر شهر و ایالت می‌تواند با آن روبه‌رو شود را نیز خاطرنشان می‌کنیم و راهکارهای کاهش این مخاطرات را در بیزنس پلن به وضوح شرح می دهیم.

تیم توسعه کسب‌وکار ما تشکیل شده از کارشناسان و متخصصانی استثنایی که طیف گسترده‌ای از دانش و تجربه، از جمله اقتصادی، مالی، MBA، مهندسی و… را پوشش می‌دهند. این متخصصان پیش از همکاری با شرکت مهاجرتی منصور سابقه پرباری در بخش‌های خصوصی و دولتی کسب کرده‌‌اند و از همین رو با فضای کسب‌وکار کانادا از نزدیک آشنا هستند و درک دقیقی از برنامه مهاجرتی کارآفرینی دارند.

نگارش یک طرح کسب‌وکار پیچیده و زمان‌گیر است. بااین‌وجود، یک بخش اساسی از برنامه مهاجرتی کارآفرینی، طرح کسب‌وکار است. شرکت ما با اتکا به تیمی حرفه‌ای از پژوهشگران، استراتژیست‌ها و تحلیل‌گران مالی نه‌تنها به نگارش طرح‌های کسب‌وکار با کیفیتی و منطبق با نیازهای مهاجرتی مشهور است، بلکه طرح‌های کسب‌وکار ما به این معروف هستند که مبنایی را تمهید می‌کنند تا موکلین با اتکا به آن کسب‌وکار خود را آغاز کنند.

ما به بسیاری از شرکت‌ها و کسب‌وکارهای نوپا کمک کردیم تا با موفقیت پا به عرصه‌ها و صنایع مختلفی بگذارند: از فناوری، خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، تصفیه خانه، انرژی،‌ فناوری اطلاعات تا مراقب‌‌های بهداشتی، دارویی، سرگرمی، مهمان‌داری و تولید. ما تحقیقات گسترده‌ای درباره محصولات، بازارها و روندها جدید انجام می‌دهیم. یافته را با مدل‌های مالی مطابقت می‌دهیم و وضعیت هر حوزه را تحلیل می‌کنیم. به زبان ساده، ما هرکاری که بتوانیم انجام می‌دهیم تا درکی همه جانبه داشته باشیم از حوزه‌ها و صنعت‌هایی که شما، مشتریان ما، قصد ورود به آن دارید.

مراحل آماده سازی بیزنس پلن:

۱) موکلین فرم‌های اولیه ارزشیابی ما تکمیل می‌کنند

۲) جلسات مشاوره با مشتریان (رودررو یا آنلاین و تلفنی)

۳) تیم ما پژوهش‌های ابتدایی را انجام می‌دهد و پیشنهادات طرح کسب و کار را با موکل در میان می گذارند

۴) درصورتی که پشنهاد پذیرفته شود، تیم ما فرایند تهیه طرح کسب‌وکار را آغاز می‌کند. در طول این مسیر ارتباط تنگاتنگی بین تیم و مشتری وجود خواهد داشت و نقطه پایان این فرایند تدوین اولین پیش‌نویس طرح است.

۵) بررسی و اعمال اصلاحات لازم بر پیش‌نویس

۶) نسخه نهایی طرح کسب‌وکار به همراه پرونده ارسال خواهد شد

طرح‌های کسب‌وکار ما متشکل است از:

 • خلاصه‌ اجرایی: تصوری از کسب‌وکار شمامحصولات و خدماتشرح محصول یا خدمتی که کسب‌وکار شما قصد عرضه آن را دارد. نحوه قیمت‌گذاری محصولات و خدمات. قیاس محصولات و خدمات رقیبان کسب‌وکار مدنظر شما. همچنین موارد مربوط به بازاریابی و نقشی که در فروش شما خواهد داشت.شرح شرکتدر این بخش به‌طور دقیق و جزئی آن‌چه را که کسب‌وکار شما انجام می‌دهد شرح می‌دهیم: نقش‌ها و مسئولیت‌های متنوعی که کسب‌وکار وجود دارد، ملزومات کار و امثالهم. این بخش تصویری با جزئیات از کسب‌وکار شما ارائه خواهد داد.
 • امکان سنجی تجاری و اعتبار کسب و کار

ما تجربه فراوانی در اثبات موفقیت آمیز بودن و پایداری ایده کسب و کار در بیزنس پلن های خود داریم. برای این هدف از اطلاعات دقیق بازار، اطلاعات بدست آماده از شرکت های اصلی صنعت مورد نظر، تحلیل رقبا و پیشنهاد فروش منحصر به فرد بیزنس استفاده می کنیم.

 • بازار هدف

در خلال جست‌وجو و پژوهش، ما به‌طور مشخص بازار هدف بیزنس و مشتریان بلقوه هر بیزنس پلن را شناسایی می کنیم. اگر لازم باشد ما از شناسایی بازار هدف هم فراتر می‌رویم و جزهایی از آن را مشخص می‌کنیم که ظرفیت و تمایل بیشتری به محصولات و خدمات شما دارند.

 • رقبا بیزنس

این بخش در هر طرح کسب‌وکاری حیاتی است. اساسا امکان‌پذیری ایده شما وابسته به این است که بتوانید در کنار شرکت‌های رقیبِ مستقر دوام بیاورید. این بخش زمان و انرژي زیادی می‌طلبد. رقیبان باید به دقت شناسایی و تحلیل شوند. وقتی رقبا شناسایی شدند،‌ طرح کسب‌وکار باید به این پرسش پاسخ دهد که با چه راهبردی می‌خواهد وارد بازار شود و با شرکت‌های مستقر رقابت کند.

 • بررسی بازار

ما به‌طور کامل روندهای بازار را رصد و تجزیه‌وتحلیل می‌کنیم. با اتکا به آمارها تلاش می‌کنیم چشم‌انداز کسب‌وکار مدنظر شما را روشن کنیم. ما به به‌روز‌ترین آمارها و گزارش‌های اختصاصی در صنایع مختلف دست‌رسی داریم و از آن‌ها استفاده می‌کنیم تا کسب‌وکار شما در در نقطه درست بازار کانادا جایابی کنیم.

 • تامین‌کنندگان

ما بهترین تامین‌کنندگان را برای کسب‌وکار شما شناسایی می‌کنیم تا خیالتان از بابت هزینه و سرعت دست‌یافتن به منابع راحت باشد. ما شناخت دقیقی از طیف گسترده‌ای از تامین‌کنندگان محلی، استانی و ملی داریم و با اتکا به آگاهی به محصولات و قیمت‌ها می‌توانیم تحلیل دقیقی از هزینه‌های شما ارائه دهیم.

 • کارکنان

بخشی از طرح که به کارکنان مربوط می‌شود مشخص می‌کند که شرکت را چه کسی اداره می‌کند و باید چه کارکنانی را استخدام کرد. چارت سازمانی در این بخش به نمایش درمی‌آید. وظایف و مسئولیت‌ها به‌صورت مشخص و جزئی توضیح داده می‌شوند تا تصویر شفافی از چرخه عملیاتی شرکت به‌دست آید.

 • بازاریابی و فروش

در این بخش راهبردهای بازاریابی و فروش، بهره‌برداری‌ها، و نقاط عطف و معیارها برای موفقیت ارائه می‌شوند. ما برای بازاریابی و فروش راهبردهای متنوع و مشخصی داریم که موفقیت خود را مشخصا در بازار کانادا به اثبات رسانده‌اند. راهبرد درست برای کار شما بر مبنای تحلیل داده‌ها و آمارها و معطوف به نتیجه انتخاب می‌شود.

 • SWOT (قدرت، ضعف، فرصت‌ها، تهدیدها)

تجزیه‌وتحلیل SWOT به فهم ما از ظرفیت‌های شرکت شما در مواجهه با واقعیت فضای کسب‌وکارتان کمک می‌کند. بنابراین می‌توان کسب‌وکار را معطوف به نقاطی کرد که ظرفیت بیشتری در آن برای شما وجود دارد و رقیبان شما در آن ضعیف‌تر هستند. برمبنای تحلیل SWOT ما مخاطرات پیش‌روی شما را کاهش می‌دهیم و از فرصت‌ها بهره کافی را می‌بریم تا کسب‌وکار شما در مسیر رشد قرار گیرد.

 • قوانین، مقررات و گواهی‌نامه‌ها

در این بخش تمام دستورالعمل‌های دولت برای تاسیس کسب‌وکار شما بررسی می‌شود. تمام گواهی‌ها و موافق‌نامه‌ها لازم در سطح ایالت و ملی مورد توجه قرار می‌گیرند. هم‌چنین ما تمام ابعاد مالیاتی کسب‌وکار شما را توضیح خواهیم داد که در این موضوع احاطه کاملی داشته باشید.

 • بخش مالی

در این بخش ما مسیرهای محتمل که کسب‌وکار شما در ۲ الی ۴ سال بعد از تاسیسش خواهد رفت را شبیه‌سازی و تحلیل می‌کنیم و داده های مالی مورد نیاز برنامه مهاجرتی را برای بیزنس شما در کانادا تحلیل و ارائه می کنیم. این طرح ریزی مالی بر اساس داده های بدست آماده در تحقیقات و با پیش فرض ها و بنیاد ها دقیق ارائه شده در بیزنس پلن محاسبه خواهند شد. طرح ریزی مالی شامل هزینه های راه اندازی اولیه، درآمد ها، ترازنامه، پیش بینی فروش و تحلیل هزینه ها، نقطه سر به سر و ضریب بازگشت سرمایه می باشد.

 

فهرست