کانادا معافیت های جدید محدودیت های سفر به این کشور را اعلام نمود

 

 

 

 

 

 

 

کانادا معافیت های جدید محدودیت های سفر به این کشور را اعلام نمود

براساس برنامه ای جدیدی که قرار است به زودی اجرایی گردد، خانواده های اشخاصی که شهروندی و یا اقامت دائم کانادا را دارا هستند ،در صورت داشتن شرایط ذیل از محدودیت های وضع شده قبلی سفر بخاطر کووید 19 معاف خواهند بود.

 افرادی که حداقل در یک سال گذشته با شهروندان کانادا و یا دارنده گان اقامت دائم این کشور روابط عاشقانه داشته اند.

 فرزندان بالغ دارنده گان شهروندی و اقامت دائم کانادا.

 نوه های دارنده گان شهروندی و اقامت دائم کانادا.

 خواهران و برادران تنی و ناتنی شهروندان و دارنده گان اقامت دائم این کشور.

پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های دارنده گان شهروندی و اقامت دائم کانادا.

هم چنان دولت کانادا در حال معرفی برنامه ای جدید دیگری است تا شهروندان خارجی به دلایل انسان دوستانه ای مانند، عیادت از عزیزان و نزدیکان خود که بیمار هستند و یا نیاز به مراقبت و توجه دارند و هم چنان شرکت در مراسم خاکسپاری دوستان و نزدیکانشان، بدون محدودیت های قبلا وضع شده و به دلایل انسان دوستانه بتوانند به این کشور سفر نمایند.

در معافیت های جدید گفته شده که تمامی مسافران پروتکل های بهداشتی وضع شده مانند چهارده روز قرنطینه را میبایست رعایت نمایند. اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های ذکر شده به تاریخ 8 اکتبر در وب سایت اداره مهاجرت و شهروندی کانادا قابل دسترس برای عموم خواهد بود.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}