کارگران خارجی مورد نیاز برای بخش های حیاتی اقتصادی از انگشت نگاری معاف شدند

کارگران خارجی مورد نیاز برای بخش های حیاتی اقتصادی از انگشت نگاری معاف شدند

در تاریخ 5 جون 2020 اداره مهاجرت کانادا اعلام کرد که به صورت موقتی کارگران خارجی که حضور ایشان برای بخش های کشاورزی، صنایع غذایی، رانندگان کامیون و بخش سلامت حیاتی می باشد موقتا از انگشت نگاری قبل از ورود به کانادا معاف می باشند. البته این شرط منوط به آن است که احراز شود این داوطلبان به دلیل بسته بودن مراکز انشگت نگاری قادر به انجام این کار نباشند. کارگران فصلی نیز می توانند در مرز ورودی کانادا انگشت نگاری را انجام دهند

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}