در چهار ماهه نخست سال جاری کانادا 74000 اقامت دائمی صادر کرد

در چهار ماهه نخست سال جاری کانادا 74000 اقامت دائمی صادر کرد

 

 

 

 

 

 

 

در چهار ماهه نخست سال جاری کانادا 74000 اقامت دائمی صادر کرد

بر اساس داده های منتشر شده از سوی اداره مهاجرت کانادا از ابتدای ژانویه تا آخر اپریل2020 کانادا 74000 اقامت دائمی صادر کرد ه است. با اینکه ورود مهاجران جدید در نیمه ماه مارچ به دلیل شیوع کرونا متوقف گردید، کار رسیدگی به پرونده های جاری توسط آفیسرها متوقف نگردید. به دلیل تسلط اتباع هندوستان به زبان انگلیسی، در سالهای اخیر درصد مهاجرین هندی رو به ازدیاد است. همچنین چین، امریکا، ایران،فیلیپین، پاکستان، برزیل و فرانسه نیز در جمع کشورهایی هستند که بیشترین مهاجران کانادایی از این کشورها می آیند

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}