دادگاه های رسیدگی به درخواست های پناهندگی از اواسط سپتامبر بطور کامل از سرگرفته خواهد شد

دادگاه های رسیدگی به درخواست های پناهندگی از اواسط سپتامبر بطور کامل از سرگرفته خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

دادگاه های رسیدگی به درخواست های پناهندگی از اواسط سپتامبر بطور کامل از سرگرفته خواهد شد

بنا به اعلام هیأت مهاجرت و پناهندگی کانادا از تاریخ 14 سپتامبر رسیدگی به درخواست ها و دادگاه های پناهندگی بطور کامل از سرگرفته خواهد شد. بنا به گزارش روزنامه ها از اوایل ماه مارس 2020 و اوج شیوع کرونا هیأت مهاجرت و پناهندگی رسیدگی به درخواست های پناهندگی و برگزاری دادگاه های پناهندگی را بخاطر جلوگیری از شیوع کرونا به تعلیق در آورد که این امر باعث انباشته شدن حدود نود هزار درخواست پناهندگی در هیأت مهاجرت و پناهندگی این کشور گردید. قابل یاد آوری است که رسیدگی به درخواست های پناهندگی و برگزاری دادگاه ها به تدریج از ماه جولای شروع گردیده ولی بنا به اعلام اخیر این روند از اواسط سپتامبر بطور کامل از سرگرفته خواهد شد

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}