قاضی کانادایی “موافقت نامه کشور امن ثالث” که بین کانادا و آمریکا منعقد شده بود را خلاف قانون اعلام کرد

قاضی کانادایی "موافقت نامه کشور امن ثالث" که بین کانادا و آمریکا منعقد شده بود را خلاف قانون اعلام کرد

 

 

 

 

 

 

یک قاضی کانادایی اعلام کرد که “موافقت نامه کشور امن ثالث” که بین کانادا و آمریکا منعقد شده است ناقض منشور حقوق و آزادی های فردی کانادا می باشد و به همین دلیل نیز از دولت کانادا خواست که در این خصوص ظرف 6 ماه پاسخ دهد. بر اساس این موافقت نامه هریک از دو کشور کانادا و آمریکا کشور مقابل را به عنوان کشوری امن برای پناهجویان تلقی می کنند. این بدان معناست که پناهنچجویان مکلف اند که در اولین محل امنی که به آن می رسند اعلام پناهندگی نمایند و بنابراین نمی توانند وارد یکی از این دو کشور شده و سپس به کشور بعدی بروند و بعد از آن درخواست پناهندگی کنند زیرا فرض این است که در همان کشور نخست که ابتدا به آن رسیدند در امان بوده اند. اگر یک پناهجو که وارد آمریکا شده است بخواهد متعاقبا وارد کانادا شود، دولت کانادا اختیار دارد وی را به آمریکا مسترد کند. فعالان حقوق بشری کانادا مدتها با این وضعیت مبارزه کرده اند زیرا به اعتقاد آنها، ایالات متحده امریکا همواره محل امنی برای پناهجویان نمی باشد. دادخواست مذکور توسط چند موسسه و نیز شخص حقیقی تقدیم شده بود. به اعتقاد شاکیان پرونده استرداد پناهجویان به آمریکا، این پناهجویان را در معرض خطر بازداشت یا استرداد به کشورهای خطرناک افزایش می دهد

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}