رای دادگاه فدرال برای ابطال تصمیم اداره مهاجرت در خصوص ویزای کار در پرونده استارت اپ

رای دادگاه فدرال برای ابطال تصمیم اداره مهاجرت در خصوص ویزای کار در پرونده استارت اپ

اصل این رای به زبان انگلیسی از طریق لینک زیر قابل دسترسی است

https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2022/2022fc1130/2022fc1130.html


Date: 20220728

Dockets: IMM-4055-21

IMM-4058-21

IMM-4064-21

Citation: 2022 FC 1130

Toronto, Ontario, July 28, 2022

PRESENT: Mr. Justice Diner

Docket: IMM-4055-21

BETWEEN:

SAMAT SERIMBETOV

Applicant

and

MINISTER OF IMMIGRATION, REFUGEES AND CITIZENSHIP CANADA

Respondent

Docket: IMM-4058-21

AND BETWEEN:

ANDREY CHSHELOKOVSKIY

Applicant

and

MINISTER OF IMMIGRATION, REFUGEES AND CITIZENSHIP CANADA

Respondent

Docket: IMM-4064-21

AND BETWEEN:

MIKHAIL KADYMOV

Applicant

and

MINISTER OF IMMIGRATION, REFUGEES AND CITIZENSHIP CANADA

 

Respondent

 

دادنامه وادله آن

 

1- مقدمه

این پرونده مربوط به سه فقره درخواست فرجام خواهی می باشد که به صورت همزمان مورد رسیدگی قرار گرفته است و ناظر بر سه فقره تصمیم آفیسر اداره مهاجرت در سفارت کانادا در شهر ورشو می باشد که بموجب آن  درخواست ویزای کار در برنامه مهاجرتی استارت آپ برای این سه داوطلب رد شده است.بنا به دلایل زیر دعوا در هر سه مورد وارد تشخیص داده می شود.

 

2- سابقه دعوا

2-سامات سریمبیتوف، اندری چشلوکوفسکی و میخاییل کادیموف (داوطلبان مهاجرت) همگی شهروند قزاقستان می باشند که با یکدیگر شریک می باشند و در اجرای برنامه مهاجرتی استارت آپ درخواست ویزای  کار نموده اند. این داوطلبان در صدد بودند که شرکتی  به نام Modular Green Canada تاسیس کنند و طراحی و تولید و فروش نوع خاصی از گلخانه را شروع کنند. در این گلخانه ها قرار است که گیاهان و نیز ماهی هایی با استفاده از  نور خورشید و فناوری اکواپونیک پرورش داده شوند. داوطلبان بر این باورند که این روش می تواند نگرانی های مربوط به امنیت غذایی در آمریکای شمالی را پوشش دهد و تولید سالانه مناسبی ایجاد کند. آقای سریمبیتوف نقش مدیر عامل و دارنده 80 درصد سهام را بر عهده دارد. آقای چشلوکوفسکی قائم مقام مدیر عامل و مدیر توسعه تجاری با ده درصد سهام و آقای کادیموف نیز نایب رییس مالی شرکت و دارنده 10 درصد سهام خواهد بود.

3-هر سه داوطلب مدراک دانشگاهی دارند و تجارب کاری در این صنعت و نیز در مدیریت دارند. بر اساس شرایط قانونی که برای ویزای کار در این برنامه مهاجرتی مقرر شده است هریک از داوطلبان درخواست ویزای کار سابمیت کرده اند که مشتمل بر موارد زیر است:

الف- تعهد به زندگی در منیتوبا

ب- اسناد مثبته پرداخت های مربوط به کارفرما

ج-نامه تعهد و حمایت از انکوباتور(شرکت منیتوبا تکنولوژی) که سازمان مورد قبول اداره مهاجرت کانادا است

د-فرم IMM-5802 

ه- اسناد مثبته توانایی مالی 

همچنین وکیل ایشان برای هریک از داوطلبان نامه توضیحی مفصلی برای اثبات اینکه واجد شرایط ویزای کار می باشند سابمیت کرده است.

4-نامه ای که از انکوباتور ضمیمه کرده اند توضیح می دهد که چرا داوطلبان عضو اصلی طرح محسوب می شوند و نیز توضیح می دهد که چرا ایشان باید زودتر وارد خاک کانادا شده و بیزینس را راه اندازی کنند. همچنین انکوباتور تایید کرده است که داوطلبان  تلاش وافی و کافی برای این ایده بیزینسی مصروف داشته اند و منابع مالی کافی برای خودشان در طول 52 هفته ای که برای آن درخواست ویزای کار شده است دارند.

الف- تصمیم موضوع رسیدگی

5-هرسه درخواست ویزای کار رد شده است. دلیل اصلی برای این تصمیم که در نامه مردودی ویزا و نیز ریز پرونده (نوت آفیسر) قید شده است در هر سه مورد یکسان است باستثنای آنچه ذیلا اشاره می شود. نمونه ای نامه ردی ضمیمه الف این رای دادگاه شده است.

6-اول اینکه آفیسر معتقد است داوطلبان واجد شرایط  برای دریافت ویزای کار C10 که برای آن درخواست داده اند نمی باشند. کد C10 د ر واقع کدی است که برای ویزای کاری که نیاز به LMIA ندارد اختصاص دارد.

7- آفیسر اشاره می کند که ویزای کاری صادره در راستای کد مزبور  مختص داوطلبانی است که شهرت بین المللی دارند یا اینکه حضور داوطلب در کانادا  برای یک واقعه بسیار مهم ضروری است و یا مربوط به فرضی است که شرایط ایجاب می کند داوطلب به صورت اورژانسی وارد کانادا شود.

8-علاوه بر این آفیسر اضافه می کند که همه تلاش های قابل تصور برای اخذ اجازه از وزارت کار و توسعه اجتماعی کانادا باید قبل از درخواست ویزای C10 که ویزای معاف از مجوز اداره مزبور می باشد، انجام شده باشد. همچنین داوطلب که در این روش درخواست ویزای کار می کند باید اسنادی ارائه کند که مشارکت اساسی و مهم ایشان در اقتصاد کانادا را توجیه نماید. آفیسر همچنین اشاره می کند که چنین مشارکت ادعایی در اقتصاد کانادا می باید متکی به اسناد و شهادت نامه هایی از متخصصان معتبر، مورد وثوق و برجسته  در امور مربوط به کار داوطلب باشد و همچنینی می باید به استناد سوابق و دستاورد های عینی و  برجسته سابق داوطلب باشد.

9-بعد از ارزیابی این معیارها، آفیسر مقرر کرده است که داوطلبان واجد شرایط ویزای کار C10  که معاف از LMIA   است ، نمی باشند زیرا ایشان دلایلی که نشان از شهرت و تخصص ایشان در این زمینه باشد ارائه نداده اند و همچنین اسنادی که نشان دهد بدوا تلاش کرده اند LMIA اخذ کنند  ارائه ننموده اند. در نتیجه متقاعد نشده است که اجازه کاری که درخواست شده است موجب منافع مهم یا فرصت های جدی برای کانادایی ها می شود و بنابراین نتیجه گرفته است که داوطلبان شایستگی دریافت اجازه کار معاف از LMIA ذیل بند الف ماده 205 مقررات مهاجرت کانادا را ندارند.(مقررات مزبور با پیشوند R مورد اشاره قرار خواهند گرفت)

10-سپس آفیسر شایستگی داوطلبان برای دریافت اجازه کار C10  را ارزیابی کرده و به موارد زیر رسیده است:

داوطلبان سابقه تحصیلی یا کاری  در زمینه باغداری یا گلخانه داری یا صنابع غذایی ندارند و در خصوص آقای کادیموف اصولا سابقه مرتبط با راحی محصول یا کارآفرینی نیز ندارند.

در حالیکه داوطلبان ادعا کرده اند که گلخانه ایجاد کرده اند دلایلی که اثبات کننده این واقعیت باشد ارائه نداده اند.

شرکت Modular Green Canada که بیزینس کانادایی مورد نظر ایشان است عملیاتی نشده است و داوطلبان اعلام کرده اند این شرکت قبل از دریافت اقامت دائمی ایشان ثبت نخواهد شد.

بازار هدف این پروژه که مربوط به موضوع عدم امنیت غذایی است شفاف نمی باشد.

بیزینس پلان ارائه نشده است و منبع پیش بینی های فروش مورد اشاره قرار نگرفته است.

علیرغم موارد بالا مشخص نیست چرا لازم است داوطلبان باید وارد خاک کانادا شوند تا بیزینس را راه اندازی کنند.

11-در پرتو این نگرانی ها آفیسر قانع نشده است که داوطلبان توانیی اجرای کار مورد نظر و ایجاد منافع مهم که در بند الف ماده 205 مقررات مهاجرت مورد نظر قانون بوده است، گردند. همچنین آفیسر متقاعد نشده است که هدف از این حضور در کانادا ، وضعیت اشتغال داوطلب در قزاقستان (البته صرفا در خصوص آقای سریمبتوف) و وابستگی های خانوادگی داوطلبان به حدی باشد که ایشان در پایان مدت اقامت خود در کانادا، خاک این کشور را ترک خواهند کرد(موضوع بند 1ب ماده 200 مقررات مهاجرت کانادا).

 

12-سپس داوطلبان درخواست بررسی مجدد بعد از نامه رد ویزا داده اند و تصریح کرده اند که  نامه ردی آفیسر شر ایط قانونی برنامه استارت آپ را به صورت مقتضی مدنظر قرار نداده است. این درخواست بررسی مجدد نیز در تاریخ 20 اپریل 2021 رد شده است. نامه رد درخواست بررسی مجددا صرفا اشاره می کند که خطایی در فهم قانون یا وقایع مورد استناد رخ نداده است و روند رسیدگی عادلانه نقض نشده است.

13- قبل از ورود به مباحثی که داوطلبان در خصوص خود تصمیم آفیسر به آن استناد کرده اند؛ اینجانب (قاضی پرونده)  خلاصه ای برنامه استارت آپ را تشریح می کنم.

ب- برنامه مهاجرتی مورد نظر

14-طرفین اعلام می دارند که این پرونده اولین باری است که درخواست رسیدگی قضایی (فرجام خواهی) در خصوص تصمیم بر رد درخواست ویزای کار در برنامه استارت آپ مطرح شده است که این امر بر اساس بررسی اینجانب نیز مورد تایید است. اینجانب به صورت خلاصه سابقه این برنامه مهاجرتی که برای فهم نحوه صدور ویزای کار در این برنامه مهاجرتی لازم است را مرور می کنم. در این خلاصه، جز در مواردی که خلاف آن تصریح شده باشد از مقررات زیر استخراج شده است. R89 and R98 of the Regulations, along with the Regulatory Impact Analysis Statement [RIAS] (Canada Gazette Part II, Vol. 152, No. 9 (2018-05-02) at p 830).

15- این برنامه مهاجرتی ابتدا در سال 2013 بعنوان یک برنامه آزمایشی و بموجب آئین نامه وزارتی بموقع اجرا گذاشته شد. این برنامه با هدف جذب کارآفرینان خارجی که قصد راه اندازی استارت آپ  خود در کانادا را دارند راه اندازی شد و مسیر مستقیمی برای اخذ اقامت دائمی کانادا بود. بموجب این برنامه مهاجرتی سازمان های مورد تایید وزارت مهاجرت (انکوباتور ها، اینجل اینوستور ها و جوینت ونچرها) کار ارزیابی کارآفرین خارجی را و پیشنهاد بیزینسی ایشان را بر عهده دارند تا ایده های نوآورانه را بیابند. هرگاه یکی از این سازمانهای سه گانه احراز کند که داوطلبی دارای شرایط لازم و برنامه مناسب می باشد که می توان آن را بموجب این برنامه مهاجرتی مورد حمایت قرار داد یک نامه تعهد به حمایت به اداره مهاجرت می دهد که از جمله موید آن است که سازمان مزبور به اندازه کافی بررسی لازم برای احراز شرایط داوطلب و بیزینس مورد نظر را معمول داشته است.

 

16- بویژه بند 1-1 ماده 98 مقررات مهاجرت اشاره می کند که این برنامه مهاجرتی ناظر بر آن دسته از داوطلبان است که می توانند بر اساس توانمندی شان برای اینکه از نظر اقتصادی در کانادا استقرار یابند اقامت دائمی دریافت نمایند و البته باید دارای شرایط قانونی بوده و قصد اقامت در خارج از استان کبک را داشته باشند.شرایط قانونی مقرر در بند 1-1 ماده 98 مقررات مهاجرت عبارتند از :

-دریافت نامه حمایت از یکی از سازمانهای حمایتی سه گانه

-دارا بودن شرایط زبان 

-دارا بودن منابع مالی لازم

– دارا بودن بیزینس واجد شرایط به شرحی که در R98.06 و R98.01(2).مقرر شده است.

17- علاوه بر این بند ب ماده 98 شرط دیگری اضافه می کند و آن اینکه داوطلب باید آفیسر اداره مهاجرت را قانع کند که تعهد سازمانهای سه گانه اساسا با هدف راه اندازی بیزینس مورد نظر اخذ شده است و صرفا با هدف دریافت امتیازات مهاجرتی نبوده است.اگر آفیسر بر این باور است که ارزیابی یک نهاد مستقل می تواند کمک کند می تواند درخواست peer review بدهد(R98.02(1)(d) and R98.09). همچنین آفیسر اختیار دارد که ارزیابی شخصی خود در خصوص تواندمندی های داوطلب برای اینکه از حیث اقتصادی بتواند در کانادا استقرار بیابد را با نظر یک آفیسر دوم جایگزین نماید.

18-ازساختار مقررات مهاجرت کانادا و نیز گزارش های تحلیلی مربوط به مقررات و دستورالعمل های صادره از سوی اداره مهاجرت کانادا چنین بر می آید که این برنامه مهاجرتی در درجه اول و مهمتر از همه یک برنامه اقامت دائمی است. در تاریخ 28 نوامبر 2013 وزیر مهاجرت در دیدار کمیته امور مهاجرت تصریح کرد که “این برنامه مهاجرتی با هدف تضمین اینکه کارآفرینان بعد از همکاری با یکی از نهادهای سه گانه می توانند اقامت دائم دریافت نمایند ایجاد شده است. این امر موجب می شود تمرکز خود را بر نوآوری و کارآفرینی قرار دهیم”.

19-همچنین در این برنامه به نحو فرعی مقرر شده است که به داوطلبان قبل از دریافت اقامت دائمی اجازه کار داده شود. نه مقررات مهاجرت و نه دستورالعمل وزارتی ترتیبات ناظر بر صدور ویزای کار را پیش بینی ننموده است. در عوض دستورالعمل هایی روی وبسایت اداره مهاجرت وجود دارد که مقرر می دارد: “اتباع خارجی که نامه حمایت و تعهد از سوی یکی از سازمانهای حمایتی سه گانه را دریافت نموده اند” می توانند حتی قبل از درخواست اقامت دائم برای تسهیل ورودشان به خاک کانادا درخواست ویزای کار کنند.

20-دستورالعمل مربوطه مقرر می دارد که داوطلبان می توانند کار خود را قبل از دریافت اقامت دائمی بعنوان یک کارآفرین و در راستای توسعه بیزینس مورد نظرشان (که در نامه حمایت تبیین شده است) شروع کنند.

21- بر اساس خلاصه فوق الذکر شرایط اینکه داوطلب در این برنامه بتواند درخواست ویزای کار کند این است که:

-داوطلب قصد اقامت در استانی غیر از کبک را داشته باشد.

– فرم IMM-5802 (که مربوط موقعیت شغلی مستثنی از LMIA است) برای داوطلب و بعنوان کارآفرین خوداشتغال سابمیت شده باشد و هزینه بررسی دولتی نیز تادیه شده باشد.

-نامه  تعهد از یکی از سازمانهای حمایتی قانونی سه گانه اخذ شده باشد و بموجب آن داوطلب یکی از اعضای اصلی بیزینس باشد. همچنین باید سازمان مربوطه در این نامه بخش 8 تکمیل نماید و توجیه کند که نیاز فوری به ورود داوطلب به خاک کانادا وجود دارد.

-نامه حمایت مرتبط با این نامه تعهد توسط همان موسسه حمایتی صادر شده باشد.

-داوطلب توانایی مالی برای پوشش دادن هزینه زندگی در 52 اول ورود به کانادا را با توجه به تعداد اعضای خانواده دارا باشد.

 

22- بر اساس خلاصه و سابقه مربوط به سه فقره اجازه کار رد شده موضوع این پرونده و همچنین با درنظر داشتن خلاصه برنامه استارت آپ اینجانب ذیلا موارد مطروحه در این دعوا را مورد رسیدگی قرار می دهم.

 

3-تجریه و تحلیل پرونده حاضر:

 

23-خواهان ها مدعی هستند که در1- GCMS Notes که بخشی از فرایند تصمیم گیری پرونده بوده است و نیز 2- در خصوص موضوع وابستگی خانوادگی و هدف از ورود به خاک کانادا و 3-وضعیت اشغتل در کشور مبدا و 4- توانایی داوطلبان در اجرای پروژه و 5- دسته بندی اجازه کار 6- فقدان سابقه بیزینسی و 7- فصور در درخواست PEER REVIEW  خطا رخ داده است.

طرفین توافق دارند معیار رسیدگی در اینجا reasonableness یا همان معقول بودن فرایند است. لذا برای موفقیت اداره مهاجرت در این رسیدگی قضایی لازم است مشخص شود که آیا تصمیم آفیسر مبتنی بر سلسله معقول و منسجمی از رویه ها بوده است تا بتوان احراز کرد که فرایند منتهی به این تصمیم  از حیث امور حکمی و موضوعی شفاف و واضح بوده است.

الف- دو مساله مقدماتی

24- قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم که آیا تصمیم در پرتو مواردی که خواهان ها مطرح کرده اند معقول بوده است یا خیر اینجانب بعنوان قاضی مایلم دو مساله مقدماتی که خوانده مطرح کرده است را مطرح و بررسی کنم: نخست اینکه خوانده مدعی است خواهان ها شهادت نامه هایی که باید در تقویت ادعای خود ارائه می دادند ارائه ننموده اند و دوم اینکه دو تصمیم جداگانه(یعنی رد درخواست ویزای کار و نیز رد درخواست بررسی مجدد) همزمان نمی تواند در یک پرونده مطرح شود.

25- در خصوص موضوع نخست باید گفت که قصور خواهان در ضمیمه نمودن شهادت نامه در پرونده مربوط به امور مهاجرتی ایراد جدی نمی باشد. بخصوص در فرضی که مانند پرونده حاضر دادخواست ناظر بر امور حکمی است و ارکان اساسی دعوا نیازمند مراجعه به سوابق قبلی است.

26-در خصوص تصمیماتی که در این پرونده در دست رسیدگی می باشند اینجانب چنین تلقی می کنم که این رسیدگی مربوط به رد شدن درخواست بررسی مجدد می باشد . همانگونه که در بالا گفته شد این تصمیم بر رد درخواست بررسی مجدد، در واقع به همان دلایل اولیه رد ویزا ارجاع داده است و مدعی است که در تصمیم اولیه آفیسر خطایی رخ نداده است. آفیسر در مقام رد درخواست بررسی مجدد هیچ گونه استدلالی نگارش ننموده است و هر دو طرف نیز اتفاق نظر دارند که تصمیم اولیه دائر بر رد درخواست ویزای کار دقیقا همان مواردی است که در این رسیدگی قضایی مطرح شده است. بنا بر موارد فوق هم اکنون توضیح خواهم داد که چرا تصمیم آفیسر غیر قابل قبول است.

ب- تصمیم آفیسر غیر قابل قبول است.

1-ریز پرونده نمی تواند بخشی از تصمیم افیسر باشد.

27- خواهان ها بر این باورند که ریز پرونده که به داوطلب ابلاغ نشده است نمی تواند دلیل قانع کننده ای برای رد درخواست ویزای کار داوطلب باشد. به اعتقاد خواهان ها آنگونه که در رویه قضایی و در پاراگراف 84و 86 و 95 قضیه VALILOV نیز آمده است دلایل رسمی که توجیه کننده یک تصمیم نمی باشد نمی تواند از داوطلب دور نگه داشته شود صرفا به این توجیه که مکاتبات داخلی بوده است و از دسترس طرفی که تحت تاثیر آن قرار گرفته است دور مانده است. خواهان ها مطرح کرده اند که دلایلی که در نامه ردی آمده است که چهار بند می باشد، فاقد سلسله منطقی وقایع می باشد زیرا اشاره ای به برنامه مهاجرتی  یا شرایط قانونی آن نمی کند بلکه صرفا مبتنی بر مسائل غیر مرتبط است و بنابراین مغایر با  دستور العمل های اداره مهاجرت تنظیم شده است.

28-اینجانب با خواهان ها مخالفم و بر این باورم که که ریز پرونده بخشی از تصمیم است و باید  هم باشد کما اینکه در رویه قضایی قبلی حتی قبل از قضیه VALILOV Ezou v Canada (Citizenship and Immigration), 2021 FC 251 at para 17 and Rabbani v Canada (Citizenship and Immigration), 2020 FC 257 at para 35).  نیز چنین بوده است. با اینهمه اینجانب از حیث نتیجه با خواهان ها موافقم که آفیسر استنتاج های غیر معقول دیگری نیز داشته است که ذیلا شرح داده می شود.

2- وابستگی خانوادگی و هدف از ورود به کانادا

29- این کار آفیسر غیر معقول بوده است که تصمیم خود را بر اساس وابستگی خانوادگی و هدف از ورود به کانادا  مبتنی کرده است و استدلالش این است که داوطلب در پایان مدت اقامت خاک کانادا را ترک نخواهد کرد. این برنامه مهاجرتی چنانکه در بالا شرح داده شد هدفش اعطای اقامت دائمی به کارآفرینان استار آپی است. بنابراین رد کردن پرونده به دلیل وابستگی خانوادگی فاقد توجیه منطقی است زیرا قرار است که ویزای کار مقدمه ای بر اقامت دائمی داوطلب در کانادا باشد پس این تصمیم آفیسر نه تنها با هدف این برنامه مهاجرتی مغایرت دارد بلکه اصولا غیر منطقی نیز می باشد. البته این دعوا مصداق بارز یک پرونده کلاسیک هدف دوگانه است که بموجب بند 2 ماده 22 قانون مهاجرت کانادا مجاز شناخته شده است. هر چه باشد این برنامه مهاجرتی به داوطلب اجازه می دهد که حتی قبل از درخواست اقامت دائمی با در دست داشتن نامه حمایت و تعهد نامه سازمان های سه گانه با ویزای کار به کانادا وارد شود.

 

30-به همین دلیل نیز ارزیابی آفیسر از هدف سفر داوطلب غیر معقول بوده است زیرا دستور العمل اداره مهاجرت تصریح دارد که اجازه کار به داوطلب این امکان را می دهد که وارد خاک کانادا شده و کار خود را شروع کند در حالیکه درخواست اقامت دائمی ایشان در دست رسیدگی است. این دقیقا همان هدفی است که داوطلب در سر دارد و برای همین نیز درخواست ویزا داده است و برای همین هدف سازمان های سه گانه بررسی و احراز کرده اند که وی  و ایده بیزینسی اش واجد شرایط می باشند. اگر آفیسر تردیدی در اینکه هدف داوطلب از ورود به کانادا راه اندازی بیزینس می باشد دارد، یا اینکه آفیسر بر این باور باشد که سازمان های حمایتی بررسی های لازم برای احراز واجد شرایط بودن داوطلب را نکرده اند، این امر باید توضیح داده می شد. در عوض در تصمیم افیسر هیچ توجیه معقولی برای رد درخواست ذکر نشده است.  یکی از مصادیق  توجیه منطقی برای فرضی که آفیسر باور دارد داوطلب در پایان مدت اقامت موقتی خود خاک کانادا را ترک نخواهد کرد حالتی است که ادله ای وجود دارد که نشان می دهد داوطلب قبلا هم از قوانین مهاجرتی تخطی کرده است. (Gulati v Canada (Citizenship and Immigration), 2021 FC 1358 at para 11; Rosenberry v Canada (Citizenship and Immigration), 2012 FC 521 at para 115)

هرچند در اینجا هیچ نشانه ای از اینکه این سه داوطلب سابقه قوانین مهاجرتی را نقض کرده باشند در دست نیست و هیچ توجیهی نیز برای این دغدغه آفیسر ارائه نشده است.

 

31- در غیاب هرگونه دلالت دیگر در خصوص اینکه چرا آفیسر متقاعد نشده است که داوطلبان در پایان مدت اقامت موقتی شان خاک کانادا را ترک خواهند کرد اینجانب  در پرتو معیار های مقرر در این برنامه مهاجرتی و اجازه کار آن بر این باورم که تصمیم آفیسر هم فاقد منطق بوده است و هم فاقد توجیه کافی بوده است.

3- سابقه کاری داوطلب در قزاقستان (این بخش مختص یکی از داوطلبان یعنی آقای سریمبتوف است)

32- اینکه آفیسر اعلام کرده است که آقای سریمبتوف در پایان مدت اقامتش خاک کانادا را احتمالا ترک نخواهد کرد زیرا وضعیت استخدامی ندارد غیر قابل قبول است. تکرار می کنم این موضوع دقیقا مرتبط است با هدف اصلی این نوع ویزای کار که ازجمله راه اندازی بیزینس استارت آپ  و باقی ماندن در کانادا برای تمرکز بر بیزینس خود و برای یک هدف دائمی می باشد.

4- عدم توانایی اجرای بیزینس مورد نظر

33- اینجانب علاوه بر این با خواهان ها موافقم که آفیسر، در جاییکه اعلام می کند داوطلبان قادر به اجرای بیزینس مورد نظر نمی باشند، عملا به اسناد موجود در پرونده و بویژه به اسنادی که از سوی سازمان حمایتی برای توجیه لزوم حضور فوری داوطلان در خاک کانادا صادر شده بوده است(یعنی نامه های حمایت و نامه های تعهد) بی توجهی کرده است. علاوه بر این آفیسر توجیهی ارائه نداده که چرا داوطلبان در پرتو سوابق کاری و تحصیلی شان، قادر به اجرای بیزینس مورد نظر و وظایف مندرج در بند 5-3 نامه حمایت نمی باشند.

34- آفیسر همچنین اعلام کرده است که هیچیک از این سه داوطلب مدرک زبان ارائه ننموده اند. اینجانب توجه دارم که مدرک زبان برای درخواست اقامت دائمی داوطلب در این برنامه مهاجرتی ضروری است، با اینهمه برای درخواست ویزای کار در این برنامه مهاجرتی لازم نیست. یقینا آفیسر می تواند توانایی زبانی داوطلب را بعنوان بخشی از ارزیابی توانایی او برای اجرای کار در نظر بگیرد ولی آفیسر در این پرونده صریحا به مدرک آیلتس اشاره کرده و اعلام کرده که مدرک آیلتس  در پرونده نیست و توانایی زبانی لازم است. شاید آفیسر می خواسته به مدرک زبان که برای اقامت دائمی لازم است اشاره کند. البته دارا بودن نمره 5 آیلتس که نسبتا نمره کمی در قیاس با سایر برنامه های اقامت دائمی می باشد لازم است.

35-  در خصوص این بخش از استنتاج آفیسر دو نکته دارم که مطرح می کنم: نخست اینکه اگر طراح این برنامه مهاجرتی دارا بودن شرط زبان را برای اجازه کار که امری فرعی است لازم می دانست به راحتی می توانست چنین شرطی بگذارد کما اینکه چنین شرطی را برای اقامت دائمی داوطلب مقرر کرده است. با اینهمه می بینیم که چنین شرطی در دستور العمل مربوط به این نوع ویزای کار وجود ندارد.

36- دوم اینکه حتی اگر دلیل خاصی وجود داشت که ایجاب می کرد سطح خاصی از زبان  در این شرایط خاص لازم باشد مثلا برای اجرای وظایف مربوط به شغلی که در اجرای بیزینس برای داوطلب مقرر شده است و داوطلب نمره مزبور را احراز نمی نمود، بازهم آفیسر مکلف بود در تصمیم خود این امر را تصریح و توجیه می کرد تا تصمیم وی شفافیت لازم را داشته باشد.آفیسر چنین کاری نکرده استو دلیل تصمیم خود را بدون اشاره و مبهم باقی گذاشته است. بازهم تاکید می کنم در مقام صدور نامه حمایت و تعهد، سازمانهای سه گانه مربوطه قرار است همه ابعاد لازم برای احراز شرایط داوطلب را معمول دارند.

5- معافیت از ال ام آی ای

37- خواهان ها مدعی اند که اقدام آفیسر دائر بر اینکه داوطلبان  را به این دلیل که قبل از درخواست یک ویزای کار معاف از ال ام آی ای تلاش لازم برای اخذ ال ال ام آی ننموده اند را مقصر تلقی کند نیز غیر معقول است. ادعای ایشان این است که این امر دلیل دیگری است که وقتی در کنار سایر قرائن قرار می گیرد نشان می دهد آفیسر نتوانسته است هدف این برنامه مهاجرتی و ویزای کار همراه آن را درک کند. همچنین خواهان ها اعلام دارند که آفیسر نتوانسته است توضیح کافی ارائه دهد که چرا کد معافیت C10 مناسب نبوده است در حالیکه اداره مهاجرت کانادا این کد را برای همین نوع درخواست ویزای کار اختصاص داده است. آفیسر در ریز پرونده برای هر سه داوطلب چنین یادداشت گذاشته است:

اجازه کار C10 LMIA قرار است برای ورود اشخاص مشهور، یا فرضی که حضور شخص در کانادا برای یک واقعه مهم ضروری است ، یا فرضی که شرایط به گونه ای است که ورود اورژانسی داوطلب به خاک کانادا را ایجاب می کند. علاوه بر این همه اقدامات عملی قابل تصور برای اخذ اجازه از وزارت کار و توسعه اجتماعی قبل از درخواستC10 انجام شده باشد. اتباع خارجی که درخواست اجازه کار ذیل C10 را مطرح می نمایند می باید اسنادی ارائه کنند که اثبات کننده مشارکت مهم و قابل توجه ایشان در اقتصاد کانادا باشد. منافع حضور تبعه خارجی مورد نظر در کانادا باید برجسته باشد یعنی  مهم و قابل توجه باشد و این امر باید توسط  متخصصان معتبر و مشهور در همان زمینه کاری آنهم با ادله و اسناد عینی و نیز اسناد مربوط به سوابق داوطلب و دستاوردهای قبلی وی تایید شده باشد. درحالیکه داوطلب اسناد ناکافی  برای اثبات شهرت خود در این حوزه کاری و یا تلاش برای اخذ مجوز از وزرات کار کانادا و یا استشهادیه از متخصصان مرتبط ارائه داده است. در نتیجه داوطلب شایستگی دریافت ویزای کار معاف از ال ام آی ای را ندارد.

 

38- اینجانب توجه دارم که در دستورالعمل مربوطه کد C10  کد قابل استفاده  برای داوطلبان ویزای کار در این برنامه مهاجرتی است. بنابراین داوطلب زیر شاخه مربوط به ویزای کار را خودش انتخاب ننموده است بلکه از قبل این امر توسط اداره مهاجرت تعیین شده است. بازهم تاکید می کنم کد C10 یک کد مخصوص به فرضی است که داوطلب از اخذ ال ام آی ای معاف است(ماده 205الف مقررات مهاجرت) که این قانون مختص فرضی است که تبعه خارجی قصد انجام شغلی دارد که شغل مزبور منافع یا فرصت های اجتماعی یا فرهنگی یا اقتصادی مهم برای اتباع کانادا یا دارندگان اقامت دائمی ایجاد می کند.

39- بیان ساده ماده 205 الف مقررات مهاجرت کانادا شامل کسانی می شود که قصد دارند شغلی در کانادا داشته باشند  منافع و فرصت های اقتصادی مهمی به کانادایی ها می دهد. آفیسر توضیح نداده است که چرا و چگونه این مقرره قانونی می باید موجب ایجاد محدودیت برای اشخاص شود که به تعبیر آفیسر”شهرت بین المللی دارند، حضورشان برای یک وقعه مهم حیاتی است و یا شرایط ایجاب می کند که شخص به صورت اورژانسی وارد خاک کانادا شود“. همچنین آفیسر  توجیهی برای تفسیر محدودی که ارائه می کند نداده است که می گوید” موضوع باید برجسته باشد یعنی  مهم و قابل توجه باشد و این امر باید توسط  متخصصان معتبر و مشهور در همان زمینه کاری آنهم با ادله و اسناد عینی و نیز اسناد مربوط به سوابق داوطلب و دستاوردهای قبلی وی تایید شده باشد.”

40-ویزای کار در این برنامه مهاجرتی متمرکز بر بیزینس های استارت آپی است. در این برنامه مهاجرتی لازم نیست که اشخاصی شهرت جهانی نام و موسسات تحت مدیریت خود یا کسب و کار ، محصولات سرگرم کننده را وارد کانادا کنند تا واجد شرایط برای این برنامه مهاجرتی باشند. در عوض از داوطلبان خواسته شده است که مهارت خود برای راه اندازی و بکار گیری ایده های بیزینسی نو آورانه که حمایت یکی از سازمانهای حمایتی سه گانه را دارد عرضه کنند.

41- علاوه بر این اینجانب توجه دارم که ورای توجیهات غیر منطقی مذکور در بالا حتی در دستور العمل اداره مهاجرت که عملا نقش متن مرجع برای آفیسر های رسیدگی کننده را دارد،مغایرت دیده می شود. بخصوص راهنمای رسیدگی به درخواست ها در بند 4.1.3 مقرر می دارد که آفیسر باید کد C10 را که مربوط به زیر شاخه (significant benefits) است استفاده کنند. در حالیکه بخش خلاصه در این دستور العمل مقرر می دارد که آفیسر ها باید از کد C75 (یعنی کد مربوط به ویزاهای تسهیل درخواست اقامت دائم  مانند بریجینگ ورک پرمیت که برای دسته خاصی از داوطلبان اخذ اقامت دائم در برنامه های تجاری است) استفاده کنند. اینجانب توجه دارم که اگر اداره مهاجرت این مغایرت ها را رفع و روشن کند بسیار موثر خواهد بود که آفیسر ها بدانند چه کدی را باید اعمال کنند.

42- به هر حال  دستور العمل صریحا مقرر می دارد(هم در بخش خلاصه و هم در بخش راهنمای رسیدگی به درخواست ها) اجازه کار بر اساس معافیت از ال ام آی ای صادر می شود. ریز پرونده نشان نمی دهد که ماهیت معاف از ال ام آی ای بودن این نوع ویزا مدنظر آفیسر بوده است و معیار غلطی برای این نوع ویزا اعمال شده است زیرا بیان می دارد که:” همه تلاش های عملی برای اخذ مجوز از وزارت کار و توسعه اجتماعی انجام شده باشد قبل از اینکه درخواست بر اساس C10 تقدیم شود.” در مجموع درخواست ال ام آی ای برای بیزینسی که حداقل های لازم برای اخذ آن را ندارد و حتی وجود خارجی ندارد، رد خواهد شد. علاوه بر این تصمیم آفیسر مبنی بر اینکه داوطلب اثبات نکرده است که تلاش کافی برای اخذ ال ام آی ای معمول داشته است غیر معقول است و همین وضعیت در خصوص استنتاج  دیگر از سوی آفیسر مبنی بر اینکه داوطلب اثبات نکرده که بیزینسش را راه اندازی کرده است صادق است.

6-فقدان بیزینس راه اندازی شده

43- آفیسر به نحو غیر معقولی فقدان بیزینس فعال را بعنوان یکی از علل رد درخواست ویزا مورد استناد قرار داده و از این جهت خطا کرده است. اولا هریک از داوطلبان صریحا اعلام کرده اند که قصد دارند  بعد از ورود به خاک کانادا بیزینس خود را راه اندازی کنند. ثانیا حتی در مرحله رسیدگی به درخواست اقامت دائمی داوطلبان نیز داوطلب مجاز است بیزینس خود را بعد از ورود به خاک کانادا تاسیس کند مشروط به اینکه قصد خود مبنی بر تاسیس بیزینس بعد از اخذ اقامت دائم را صریحا اعلام کرده باشد.(بند 2 پاراگراف 6 ماده 98 مقررات مهاجرت کانادا)

44- اینجانب توجه دارم که برخلاف مقررات دقیق و جزیی ماده 98که ناظر بر درخواست اقامت دائم داوطلبان این برنامه مهاجرتی می باشد، نه در خود قانون مهاجرت و در آئین نامه ها و مقررات فرعی مربوطه اشاره ای به اجازه کار صادره ذیل این برنامه مهاجرتی نشده است. در عوض تنها اشاره اختصاصی به ویزای کار مربوط به بخش سیاستگذاری در دستورالعمل های مربوطه می باشد.راهنمای رسیدگی به درخواست های متقاضیان صریحا اجازه می دهد ویزای کار صادر شود بدون اینکه نیازی به تاسیس بیزینس در کانادا باشد. این نیز به نوبه خود نشان دیگری است از اینکه آفیسر در بهترین حالت، در اعمال قانون خطا کرده است و در بدترین حالت اصولا قانون و ماهیت خاص این نوع درخواست ویزای کار و معیار های موسع آن را اشتباه فهمیده است.

7- تدابیر مربوط به بررسی موازی  Peer review mechanism

45- نهایتا خواهانها ادعا می کنند که اینکه آفیسر اعلام می کند داوطلبان شرایط لازم در این برنامه مهاجرتی را  ندارند و نمی توانند کارهای مقرر را اجرا کنند غیر معقول است زیرا آفیسر نمی توانسته است بدون اخذ نظریه موازی یا همان PEER REVIEW چنین اظهار نظری کند و این اظهار نظر از حدود اختیارات آفیسر اداره مهاجرت در این برنامه مهاجرتی فراتر رفته است. خواهان ها ادعا می کنند در چارچوب برنامه استارت اپ تصمیم گیری در خصوص اینکه آیا داوطلب مناسب برای اجرای ایده بیزینسی می باشد یا خیر بر عهده سازمانهای سه گانه مورد نظر قانون قرار گرفته است و آفیسر مکلف است ارزیابی ایده بیزینسی و داوطلب را در این زمینه به سازمانهای مزبور واگذار کند. اگر آفیسر چنین نگرانی داشت می توانست از طریق اخذ نظریه موازی یا همان PEER REVIEWاین کار را انجام دهد.

46- اینجانب توجه دارم که بر اساس بند 9 ماده 98 مقررات مهاجرت اخذ نظریه موازی یا همان PEER REVIEW الزامی نمی باشد زیرا مقرر می دارد آفیسر “می تواند درخواست کند” که این اخذ نظریه موازی یا همان PEER REVIEW توسط موسسه مستقل انجام شود. حتی علاوه بر این آفیسر الزامی قبول نتیجه این بررسی ندارد. (بند4 پارگراف 9 ماده 98)

47- به صورت خلاصه در حالیکه قصور آفیسر در انجام این کار در این پرونده خاص  موجب نشده که به این دلیل تصمیم آفیسر غیر معقول تلقی شود سایر وجوه آن به شرحی که در بالا گفته شد چنین اثری را داشته است.

4- درخواست ها از دادگاه برای صدور دستور صدور اجازه کار و هزینه ها

48-خواهان ها از دادگاه درخواست کرده اند که دستور دهد:

اداره مهاجرت سه فقره ویزای کار صادر کند.

به صورت جایگزین (در صورت عدم قبول خواسته نخست) هر سه پرونده مجددا بررسی شوند و تصمیم گیری در خصوص درخواست ویزای کار خواهان ها ظرف 30 روز از تاریخ وصول دستور دادگاه انجام شود.

هزینه های دادرسی پرداخت شود.

49- در خصوص خواسته اول همانطور که توسط قاضی Gascon  در پرونده دیگری مقرر شده است صدور دستور الزام به اتخاذ تصمیم دولتی “یک اختیار استثنایی است که باید در آشکارترین مصادیق لازم اعمال شود” و مختص فرضی است که قضیه آشکار و بدون پیچیدگی است و تصمیم دادگاه قاطع باشد. از آنجا که این پرونده در زمره این مصادیق نمی باشد درخواست خواهان ها برای صدور مستقیم سه فقره ویزای کار را رد می کنم ولی دستور می دهم موضوع به آفیسر دیگر ارجاع شود.

50-با اینهمه تمایل دارم با خواسته دوم خواهان ها موافقت نمایم و رسیدگی به این درخواست می باید به نحو سریع  و خارج از نوبت انجام شود زیرا مدت زیادی از سابمیت اولیه این درخواست های ویزا گذشته است.خواهان ها درخواست 30 روز مهلت را کرده اند تا تصمیم جدید اتخاذ شود و وکیل خوانده 90 روز را درخواست کرده است. من 60 روز از تاریخ صدور این رای به خوانده مهلت می دهم که پرونده  ها را مجددا بررسی و اتخاذ تصمیم کند.

51- در خصوص هزینه های دادرسی علیرغم اینکه رای دادگاه به سود خواهان ها است من قانع نشدم که دلیل خاصی برای صدور حکم در این خصوص وجود داشته باشد.

 

5- نتیجه گیری

52-بر اساس ادله فوق الذکر بر این باور هستم که تصمیم آفیسر غیر معقول و هرسه دعوای فرجام خواهی وارد است.

53-از آنجا که هر سه پرونده یکسان بودند لذا در هر سه مورد حکم و دلایل اینجانب یکسان به هر سه قابل اعمال است و در هر سه پرونده درج می شود.

 

 رای دادگاه به شرح زیر است:

1- درخواست فرجام خواهی وارد است.

2- خوانده مکلف است ظرف 60 روز از تاریخ این حکم هر سه پرونده را توسط آفیسر دیگری مجددا بررسی وتصمیم گیری کند

3- دادگاه تصمیمی در خصوص هزینه دادرسی به نفع خواهان ها نمی گیرد

 

چرا سازمان مهاجرتی منصوری ؟
مشاورین ICCRC (CICC انجمن مشاوران مهاجرت و شهروندی) دولت کانادا
نماینده رسمی سازمان نمایندگان آموزشی کانادا (CCEA) عضو افتخاری سازمان بین المللی آموزش با هزاران پرونده موفق از ببیش از ۲۰ کشور دنیا
دارای پروانه P1 از کانون وکلای انتاریو

استاد دوره های حقوق مهاجرت در کالج سی دی آی دارای پروانه گواهی امضا و قسم برای تنظیم شهادت نامه و قسم نامه از استان انتاریو دارای پروانه گواهی امضا برای تنظیم شهادت نامه و قسم نامه در امور مهاجرتی از استان بریتیش کلمبیا

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

روش برنامه کارآفرینی استان انتاریو

یکی از مهمترین برنامه های مهاجرت به کانادا که در برگیرنده طیف متنوعی از برنامه های مهاجرتی است؛ مهاجرت از طریق سرمایه گذاری است. به یاد داشته باشیم که نظام مهاجرتی کانادا، حتی در روش های سرمایه گذاری، اولویت خود را بر توانمندی ها و ویژگی های فردی نهاده است. بنابراین صرف وارد کردن سرمایه، هرچند با مبالغ بسیار بالا، به خودی خود نمی تواند منجر به مهاجرت به کانادا شود. به همین دلیل شایعاتی که بعضا در خصوص خرید اقامت کانادا یا اخذ اقامت از طریق خرید ملک شنیده می شود، سرابی بیش نیست. حتی اگر شما قصد سرمایه گذاری در کانادا داشته باشید لازم است هم توانمندی های خاصی را اثبات کنید و هم منشا قانونی سرمایه خود را اثبات کنید که کلیات آن در اینجا ارائه می شود و برای دریافت مشاوره در خصوص جزئیات آن و نیز واجد شرایط بودن یا نبودن می توانید با این سازمان تماس بگیرید تا مشورت تخصصی بر اساس قابلیت های فردی شما ارائه شود و بتوانید بهترین تصمیم مهاجرتی را اتخاذ نمایید. به خاطر داشته باشیم که انتخاب روش های مهاجرتی هزینه بر یا سرمایه بر لزوما بمنزله افزایش ضریب موفقیت شما در فرایند مهاجرت نمی باشد.

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه استارت آپ

 

مهاجرت به کانادا از روش کارآفرینی استان بریتیش کلمبیا

 

مهاجرت به کانادا از روش ثبت شرکت – بیزینس کوچک

مهاجرت به کانادا از روش استان نیوبرانزویک

مهاجرت به کانادا از روش خود اشتغالی

فهرست