در نیمه اول سال 2020 تعداد 103,420 نفر اقامت دائمی کانادا را دریافت کردند.

در نیمه اول سال 2020 تعداد 103,420 نفر اقامت دائمی کانادا را دریافت کردند.

 

 

 

 

 

 

 

اداره مهاجرت کانادا آمار جدیدی از مهاجرت به کانادا را منتشر کرد

بر اساس این آمار در نیمه اول سال 2020 تعداد 103,420 نفر اقامت دائمی کانادا را دریافت کردند. البته بر اساس اهداف تعیین شده این رقم می باید به 170,500 نفر می رسید لیکن به دلیل شیوع کرونا اهداف مقرر به دست نیامده است

:ترکیب مهاجران در این مدت به شرح زیر است

 نیروی کار ماهر 42,360 نفر

 نامزدی استانی 22,505 نفر

 روش های بیزینسی 955 نفر

 اسپانسری همسر 18,155نفر

 اسپانسری والدین 5310 نفر

 اسپانسری فرزندان 1,200 نفر

 پناهندگان 11,170 نفر

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}