دولت استانی بریتیش کلمیبا در  ” برنامه نامزدی استانی بی سی” 72 دعوتنامه جدید برای کاندیداهایی که از طریق برنامه تک پایلت اقدام نموده بودند صادر نمود لازم به ذکر

آثار مهاجرتی کرونا

آثار مهاجرتی کرونا

آثار مهاجرتی کرونا  روش های اقتصادی (از جمله روش های استانی و روش اکسپری اینتری) متوقف نمی شوند لیکن رسیدگی به این قبیل درخواست ها ممکن است کمی طولانی تر