دولت استانی بریتیش کلمیبا در  ” برنامه نامزدی استانی بی سی” 72 دعوتنامه جدید برای کاندیداهایی که از طریق برنامه تک پایلت اقدام نموده بودند صادر نمود لازم به ذکر

Image

              بیشترین تعداد صدور دعوت نامه استانی بریتیش کلمبیا در سال 2020 در تاریخ 7 آگوست 2020 دولت بریتیش کلمبیا دور جدیدی از صدور