دانشگاه چه فرقی با کالج دارد؟

دانشگاه چه فرقی با کالج دارد؟

دانشگاه چه فرقی با کالج دارد؟ برخی از دانشجویان خارجی همواره با این ابهام مواجه بوده اند که تفاوت میان دانشگاه و کالج چیست؟ دانشگاه اصولا یک نهاد آموزشی است