خبر مهم در رابطه با LMIA

خبر مهم در رابطه با LMIA

در تاریخ 21 فوریه 2020 اداره کار و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) رسما سامانه آزمایشی آنلاین صدور ال ام آی ای را راه اندازی کرد. بر اساس اعلامیه رسمی صادره،