صدور 52 دعوت نامه استانی برای برنامه تک پایلوت استان بریتیش کلمبیا

صدور 52 دعوت نامه استانی برای برنامه تک پایلوت استان بریتیش کلمبیا

 

 

 

 

 

 

اداره مهاجرت استان بریتیش کلمبیا تعداد 52 فقره دعوت نامه برای برنامه نامزدی استانی این استان از طریق روش تک پالیوت صادر نمود. این دعوت نامه ها برای چهار زیر گروه مختلف صادر شد. پایین ترین امتیاز بین دعوت شدگان 80 امتیاز بود.از ابتدای سال 2020 تا کنون این استان برای 5,189 نفر دعوت نامه استانی صادر کرده است که 1,433 دعوت نامه مربوط به برنامه تک پایلوت بوده است

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}