دولت استانی بریتیش کلمیبا در  ” برنامه نامزدی استانی بی سی” 72 دعوتنامه جدید برای کاندیداهایی که از طریق برنامه تک پایلت اقدام نموده بودند صادر نمود

لازم به ذکر است که این برنامه برای کمک به بخش تکنولوژی استان بریتیش کلمبیا و برای جذب نیروی کار خارجی طراحی شده است

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}