سوء تفاهم پیش آمده برای دارندگان ویزای موقت در خصوص تمدید ویزا

سوء تفاهم پیش آمده برای دارندگان ویزای موقت در خصوص تمدید ویزا

اشخاصی که با ویزای ویزیتوری برای دیدار فرزندان یا نوه های خود وارد کانادا شده اند ممکن است به دلیل محدودیت های ناشی از کرونا امکان بازگشت به کشور خود را نداشته باشند. این اشخاص باید برای تمدید مدت اقامت خود در کانادا اقدام کنند. برای این داوطلبان یک مهلت 90 روزه اضافی برای چنین اقدامی در نظر گرفته شده است. برای برخی این وضعیت موجب سوء تفاهم شده است زیرا چنین تصور کرده اند که برای ایشان مدت 90 روز اضافی برای باقی ماندن در کانادا در نظر گرفته شده است

در واقع هر چند در این 90 روز دولت کانادا اقدامی برای اخراج این قبیل افراد انجام نخواهد داد لیکن برای اینکه حضور ایشان غیر قانونی نباشد و در آینده موجب بروز مشکل برای ایشان نشود لازم است برای تمدید حضور خود در کانادا اقدام قانونی انجام دهند در غیر این صورت در مراجعات و اقدامات مهاجرتی آتی خود در کانادا با مشکل مواجه خواهند شد. به عبارت دیگر حضور در کانادا بدون چنین اقدامات قانونی برای تمدید مدت اقامت ممکن است حتی باعث محرومیت ایشان از ویزای کانادا در آینده شود

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}